• Hätätilanteet, ensiapu ja päivystys
 • Raskaus ja syntymä
 • Päihteet
 • Mielenterveys

 • Hätätilanteessa jos on rintakipua, hengenahdistusta tai vastaavaa, on mentävä suoraan Yhteispäivystyksen ensiapuun. Ambulanssin voi soittaa hätänumerosta 112.

 • Aika lääkärille ja sairaanhoitajalle varataan oman alueen terveysasemalta. Sairaanhoitaja arvioi hoidon kiireellisyyden. Kiireettömien lääkärin ajanvarausten jonotusaika on keskimäärin 14 päivää.
 • Jos koet saneesi huonoa hoitoa, tarvitset apua hoitoon liittyvissä asioissa tai et ole saanut hoitoa, ota yhteyttä potilasasiamieheen

 • Maksut: Yli 18 -vuotiaalta peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkärissä käynniltä maksu. Jos ei mene varatulle lääkäriajalle terveyskeskukseen, peritään yli 15-vuotiailta peruuttamattoman käynnin maksu. Aika pitää peruuttaa tai siirtää viimeistään yhtä tuntia ennen.

 • Reseptit voi jättää uusittavaksi terveysaseman toimistoon. Resepti on yleensä noudettavissa viiden (5) päivän kuluessa. Ulkopaikkakuntalaisten reseptejä ei uusita.

 • Hammashoitoloita on useita. Hammashoidon ajanvarauksessa voit kysyä, mikä asema on omalla alueellasi.
   
 • Nuorten terveysneuvontapiste on tarkoitettu 14–25 -vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja neuvontaa terveyteen liittyvissä asioissa, esim. mielenterveys- ja ehkäisyasiat sekä terveystarkastukset. Pisteessä nuorella on mahdollisuus tavata terveydenhoitaja, psykologi ja lääkäri. Käynnit ovat maksuttomia. 

 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Jokaisessa koulussa on mahdollisuus kouluterveydenhuoltoon. Jokaisella koululla on nimetty terveydenhoitaja. Lisää tietoa saa lapsen opettajalta. 

 • Työterveyshuolto Työnantajan velvollisuus on järjestää työterveydenhuolto. Lisää tietoa saat työnantajalta. Työterveyshuolto hoitaa vain työhön liittyviä terveysasioita. 

Asiasanat: terveys, terveysasemat
Viimeksi muokattu: 29.9.2015