Suomessa on uskonnonvapaus. Jokaisella on oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa ja oikeus ilmaista vakaumuksensa. 

Suomalaisista noin 75% on kirkon jäseniä. Suomessa kansankirkkoja ovat evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu noin 74 % suomalaisista ja ortodoksiseen kirkkoon noin 1 % suomalaisista.

Suomalaisista noin 1,3 % kuuluu rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin, joista suurimpia ovat Jehovan todistajat, Suomen Vapaakirkko, Katolinen kirkko Suomessa, Suomen Adventtikirkko ja Suomen Helluntaikirkko. Lisäksi Suomessa on myös muiden uskontojen, kuten islamin, juutalaisuuden, buddhalaisuuden ja hindulaisuuden yhteisöjä.

Hämeenlinna-Vanajan evankelisluterilainen seurakunta
The Evangelical Lutheran Church 

Hämeenlinnan ortodoksinen seurakunta
Orthodox Church

Tampereen katolinen kirkko, pyhän ristin seurakunta
Catholic Church, The Holy Cross Parish Tampere 

Hämeenlinnan vapaaseurakunta
The Evangelical Free Church

Hämeenlinnan helluntaiseurakunta saalem
Pentecostel Church Saalem 

Hämeenlinnan adventtiseurakunta
Seventh-day Adventist Church 

Suomen Islamilainen Neuvosto ry

Neuvoston (SINE) tarkoituksena on toimia Suomen islamilaisten yhteisöjen yhteistyöelimenä ja keskustelufoorumina. Neuvosto edustaa jäsenjärjestöjään viranomaisten ja eri uskonnollisten yhteisöjen kanssa käytävissä keskusteluissa.

Uskonnolliset yhteisöt

 

Asiasanat: maahanmuutto, uskonnot
Viimeksi muokattu: 26.1.2015