Maaseutuohjelma 2016-2020

Valtuusto hyväksyi Hämeenlinnan uuden maaseutuohjelman vuosille 2016-2020 Joulukuussa 2015. Ohjelman voit lukea täältä.

Lisätietoja
Ismo Hannula
suunnittelija, Hämeenlinnan kaupunki
etunimi.sukunimi(at)hameenlinna.fi

Timo Kärkkäinen
Yrityskehittäjä, Linnan Kehitys
etunimi.sukunimi(at)linnan.fi

Maaseudun kehittämishankkeita

Elinvoiman eväät -hanke

Hämeenlinna on valittu Kuntaliiton hallinnoimaan Elinvoiman eväät –hankkeeseen pilottikunnaksi. Hankkeeseen kuuluvassa elinvoimajohtajuutta palvelevassa esiselvityshankkeessa huomioidaan Hämeenlinnan osalta nimenomaan maaseudun elinvoimaisuuden tukeminen. 

Linnaseutu ry

Linnaseutu ry on Leader-toimintaryhmä. Yhdistys rahoittaa Hämeenlinnan seudun maaseudun yhdistysten ja  yritysten toimintaa hankevaroin.
www.linnaseutu.fi

Linnaseutu ry:n Pitäjäpiiri–hankkeen sivuilta löytyy tietoja kylien tapahtumista, juhlapaikat juhlarekisteristä ja myös Hämeenlinnan kyläaktivaattoreiden muistiot. Pitäjäpiiri palvelee yhdistyksiä mm. toiminnan ideoinnissa sekä tiedottamisessa ja markkinoinnissa.
http://www.linnaseutu.fi/pitajapiiri/

Hämeen Kylät ry

Hämeen Kylät ry toimii Hämeenlinnan alueella kylä- ja asukastoiminnan edunvalvojana ja yhteistyön rakentajana. Hämeen Kylät ry haastaa Taloissa ja taajuuksilla –yhdessä vahvistamme paikallisuutta -paikallistoimintaohjelmallaan asukkaat, yhdistykset, kunnat, yritykset – kaikki toimimaan yhteisöllisyyden ja paikallisuuden vahvistamiseksi!
http://www.hameenkylat.net/etusivu

Voimaa vanhuuteen-hanke

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman (2005 - 2014) päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. 
www.hameenlinna.fi/voimaavanhuuteen

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus. Hämeen ELY-keskus tarjoaa maatiloille ja maaseutuyrittäjille rahoitus- ja kehittämispalveluita.
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-hame

Viimeksi muokattu: 14.1.2016