Lukuvuoden 2017–2018 Kulttuuripolku, edistää kulttuurin laaja-alaista saavutettavuutta kannustamalla kulttuurin monipuoliseen käyttöön osana koulu- ja päiväkotipäivää ja tarjoamalla tukea monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen. Tavoitteena on luoda hämeenlinnalaiselle lapselle ja nuorelle erilaisista kulttuurielämyksistä polku, jonka varrella lapsi kasvaessaan tutustuu paikalliseen lähikulttuuriin, pääsee itse kokeilemaan erilaisia taiteentekemisen ja ilmaisun tapoja sekä rohkenee ennakkoluulottomasti luoda uutta. Lähtökohtana on aktiivinen lapsi. Päivähoidon sisällöissä toteutuu Satakieli-pedagogiikka ja lapsilähtöisyys. Kulttuurikasvatus tukee vuorovaikutusta, luovuutta, yhteistyötä sekä lapsen ja nuoren omaehtoista tekemistä. Nämä edistävät arjenhallinta- ja oppimistaitoja kaikissa ikäryhmissä. Uudessa Kulttuuripolussa näkyy edelleen Suomi 100 -juhlavuoden teema, yhdessä. Sisältöjä on suunniteltu pitkäjänteisesti yhteistyössä paikallisten kulttuuri- ja taidealan toimijoiden kanssa.

Kulttuuripolku on osa Hämeenlinnan uutta opetussuunnitelmaa eli kaikki kulttuurisisällöt ovat johdettavissa johonkin koulussa opetettavaan oppiaineeseen tai laaja-alaiseen osaamisalueeseen. Sisällöt on rakennettu niin, että perustasoa voi halutessaan syventää saman aihealueen tavoitetasolle.  Sisällöt tarjoavat menetelmiä ohjaajan ja opettajan työhön sekä ideoita monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen. Kulttuuripolku ohjaa myös hyödyntämään aktiivisesti kaupungin taide- ja kulttuurilaitosverkkoa. Suunnitelmaan sisältyy kulttuurikohdevierailuita, erilaisia kulttuurin ja taiteen työpajoja sekä menetelmiä. Tilaisuuksia voidaan järjestää vierailujen lisäksi myös kouluilla. Kulttuuripolku-suunnitelma kattaa peruskoululaiset sekä päivähoidon puolelta 3–6 -vuotiaat. Toimintaa koordinoi Hämeenlinnan kaupungin Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX.

 

KULTTUURIPOLUN TASOT:
PERUSTASO
Perustason taide- ja kulttuurielämykset taataan päivähoidolle ja kouluille. Tämä taso perustuu ikäkausisaavutettavuuteen ja tasa-arvoon. Perustason sisällöt tuotetaan ARXin kautta ja ne ovat ilmaisia. Mahdollisista kustannuksista (esimerkiksi kuljetuskustannukset) vastaa ARX. 

TAVOITETASO
Tavoitetaso tuo monipuolisesti erilaisia kulttuurisisältöjä koulujen ja päivähoidon arkeen ja rikastuttaa opetusta. Tavoitetason sisällöissä saattavat aiheuttaa kouluille kustannuksia esim. kuljetusten ja sisäänpääsymaksujen muodossa. Tämän tason sisältöjä on myös usein rajattu määrä tai ne saattavat vaatia opettajan omaa aktiivisuutta.

MEDIAVÄYLÄ

Uutena tasona Kulttuuripolussa on mediaväylä, jonka tavoitteena on innostaa ja kannustaa ohjaajia ja opettajia käyttämään digitaalista mediaa kasvatuksen ja opetuksen välineenä ja menetelmänä. Mediaväylä on avoin menetelmätarjotin, joka tarjoaa mediakasvatuksellisia omatoimipajoja jokaiselle ikäluokalle. Sisällöt on vapaasti sovitettavissa luokkien omiin aikatauluihin. Mediaväylän tavoitteena on tukea kouluja ja päiväkoteja uusien opetussuunnitelmien käyttöönotossa. Mediaväylä pyrkii lisäämään mediakasvatusta Hämeenlinnan ja lähialueiden kouluissa ja päiväkodeissa. Kuvallisen ajattelun, medialukutaidon ja mediailmaisun punaiset langat kulkevat läpi mediaväylän vuosi vuodelta syventyen. Mediaväylä kokonaisuutena löytyy täältä:
www.hameenlinna.fi/arx-opetuspaketit

Viimeksi muokattu: 30.5.2018