Terveys

Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa. Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät peruskoululaisille määräajoin yksilölliset terveystarkastukset. 

Opiskeluterveydenhuollossa järjestetään terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille, pyritään edistämään opiskelijoiden terveyttä ja tukemaan opiskelukykyä sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. 
 
Hammashoitoloissa sinua palvelee laaja joukko suun terveydenhuollon ammattilaisia.

Nuorten terveysneuvontapiste on tarkoitettu 14-25 -vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja neuvontaa terveyteen liittyvissä asioissa ja erilaisissa huolissa.

Nuorten selvis eli Nuorten selviämisaseman tarkoitus on auttaa ja tukea kaupungilla liikkuvia lapsia ja nuoria sekä tarvittaessa ohjata heitä jatkotyöskentelyn pariin.

Rikokset ja sovittelutoiminta

Ankkurin tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä muun muassa puuttumalla alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, selvittämällä nuoren asiakkaan kokonaisvaltaista elämäntilannetta ja avun tarvetta sekä ohjaamalla tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin. 

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita.

Jokapäiväisessä elämässä saattaa tulla vastaan tilanne, jolloin ehkä kaipaamme tueksemme ulkopuolista, puolueetonta neuvotteluapua. Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on lakiin (1015/2005) perustuvaa, vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta palvelua, jossa osapuolet voivat kohdata toisensa turvallisesti, tasavertaisesti ja vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun. Kanta-Hämeen sovittelutoiminnan tuottamisesta vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä.

Asiasanat: nuoret, terveys
Viimeksi muokattu: 5.4.2018