Arkisin klo 8-16 päivystävä sosiaalityöntekijä
puh. 03 621 2484

Muulloin Hätäkeskuksen kautta 112.

Voit ilmoittaa avuntarpeesta aina myös sähköisesti.

Miten ilmoitus tehdään?

 • Voit tehdä ilmoituksen suoraan lastensuojelun sosiaalityöntekijälle tai keskustella hänen kanssaan, miten toimia.
 • Voit täyttää lomakkeen ja lähettää sen postitse.
 • Voit ilmoittaa avuntarpeesta aina myös sähköisesti.

Perheellä on pääsääntöisesti oikeus tietää, kuka ilmoituksen on tehnyt. Tilanne harkitaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti ja joissakin tilanteissa ilmoittajan nimi jätetään kertomatta.

Mistä syistä ilmoitus tulee tehdä?

Ilmoitus tehdään lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä. 

Tämä voi tarkoittaa vaikkapa seuraavia tilanteita:

 • lapsi on huonosti hoidettu tai
 • pieni lapsi on yksin ulkona iltamyöhään tai
 • lapsi itkee jatkuvasti
 • jos epäilet, että lasta pahoinpidellään tai kohdellaan muutoin huonosti
 • lapsi/nuori käyttää päihteitä tai on sekaantunut rikoksiin
 • lapsi vahingoittaa itseään

Kuka ilmoittaa?

 • Monilla viranomaisilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus (sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen, uskonnollisten yhteisöjen, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, hätäkeskusten tai koululaisten aamu- tai iltapäiväkerhojen henkilöstöllä ja näiden alueiden luottamushenkilöillä).
 • Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen, jos hänen mielestään lapsen lastensuojelun tarve on syytä selvittää.

 

Viimeksi muokattu: 5.12.2018