Tälle sivulle on koottu linkkejä lasten ja nuorten palveluihin liittyviin lomakkeisiin sekä lapsiperheille tarkoitettuihin laskureihin.

Lapsen päivittäinen hoito

Vanhempainpäiväraha ja lastenhoidon tuki
Kelan lapsiperheille suunnatuilla laskureilla voit laskea esimerkiksi vanhempainpäivärahakauden pituuden sekä päivärahan ja lastenhoidon tuen määrän kun lasta hoitaa esimerkiksi oma vanhempi, kotiin palkattu hoitaja,yksityinen perhepäivähoitaja tai päiväkoti.

Palvelusetelillä tuettu kerhotoiminta
Avoimen varhaiskasvatuksen palveluseteli voidaan myöntää päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille, jotka eivät ole päivähoidossa tai joiden hoitamiseksi ei makseta yksityisen hoidon tukea. Palvelusetelihakemus palautetaan Kastellin lasten ja nuorten asiakaspalveluyksikköön. 

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä
Alle kouluikäisen päivähoito voidaan järjestää kunnallisen varhaiskasvatuksen sijaan myös yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa. Yksityisen hoidon tukea haetaan KELA:sta. Hoitorahan ja -lisän sekä Hämeenlinnan maksaman kuntalisän määrää voi arvioida Kelan lastenhoidontuen laskurilla

Kunnallinen varhaiskasvatus
Hakeminen kunnalliseen varhaiskasvatukseen tapahtuu sähköisellä päivähoitohakemuksella. Varhaiskasvatuksen sivuilta löytyy ohjeita sähköisen hoitohakemuksen täyttämiseen sekä lisätietoa kunnallisen varhaiskasvatuksen maksuista.

Maksuihin liittyviä laskureita ja lomakkeita: 

  • Arvion hoitomaksun suuruudesta saat hoitomaksun maksulaskurilla.
  • Päivähoitomaksun määrittelyyn tarvittava tulotietokysely Alvettulan,Eteläisten, Hauhon, Idänpään, Kankaantaan, Katuman, Kaurialan, Kutalan, Lammin, Ojoisten, Rengon, Ruununmyllyn, Sairion, Solvikin, Torikadun ja Tuuloksen päiväkodin asiakkaille.
  • Päivähoitomaksun määrittelyyn tarvittava tulotietokysely Ahveniston, Hattelmalan, Hirsimäen, Iittalan, Kaivokadun, Liivuoren ja Vuorentaan päiväkodin asiakkaille.
  • Yrittäjien tulotietojen selvittämistä varten tarvitaan kirjanpitäjän täyttämä yrittäjän tuloselvitys sekä lomakkeessa mainitut liitteet.
  • hoitopäiväsopimuksen tekeminen tai sen purkaminen

Muut kunnallisen päivähoidon lomakkeet:

Esiopetus

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ohjeita ilmoittautumiseen löytyy esiopetuksen sivuilta.

Koulu

Perusopetuksen sivuilta löytyy tietoa oppilaspaikan hakemisesta ja ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisesta.

  • Oppilaspaikan hakeminen perusopetuksesta -lomaketta tarvitaan, jos lapselle haetaan paikkaa ala- tai yläkoulusta esimerkiksi perheen asuinpaikan muuttumisen vuoksi.
  • Hakemus toissijaiseen kouluun -lomaketta tarvitaan, mikäli teille on jo määritelty lähikoulu, mutta haluatte vaihtaa koulua toissijaiseen kouluun.
  • Hakemus koulunaloittamiseksi vuotta myöhemmin tai aikaisemmin 
    -lomaketta käytetään, jos huoltajat haluavat lapsensa aloittavan koulunkäynnin vuotta säädettyä myöhemmin tai aikaisemmin. Liitteeksi tarvitaan asiantuntijalausunto varhaiskasvatuskeskuksesta tai neuvolasta.

Koulumatkat ja koulukuljetus
Perusopetuksen sivuilta löytyy tietoa koulumatkoista- ja kuljetuksesta sekä tietoa koulukuljetuksen määräytymisen perusteista. Kuljetusta kouluun tai esikouluun haetaan tulostettavalla hakemuksella.

Kouluruokailu
Peruskoulun oppilaille tarjotaan maksuton kouluruoka. Jos lapsella tai nuorella on erityisruokavalio tai eettinen ruokavaliorajoite, on huoltajien tehtävä asiasta ilmoitus kouluterveydenhoitajalle. 

Katsomusaine
Oppilaan osallistumisesta uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen tulee ilmoittaa kouluun mahdollisimman pian koulupaikan selvittyä.

Asiasanat: lapsiperheet, lomake
Viimeksi muokattu: 18.5.2016