Lapsiperheiden sosiaalityön perusajatuksena on tukea lapsiperheiden arjen sujumista sekä yhdessä perheen kanssa ratkoa aikuisten ja lasten elämään liittyviä ongelmatilanteita esimerkiksi sosiaalityön, perhetyön ja kotipalvelun tuella.

Kuinka saa apua?

Palveluun ohjaudutaan lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin tai asiakkaiden jo olemassa olevien palveluiden kautta.

Puhelinaika ma-to 9 - 10:

  • sosiaalityöntekijä Sanna Niemi p. 03 621 4877
  • sosiaalityöntekijä Tytti Rantanen p. 03 621 4876

Yhteistyötä tehdään myös perheen läheisten ja perhettä tukevien muiden tahojen kanssa.

Mitä apua voi saada?

Palvelussa voidaan selvittää ja tukea aikuisten omaan elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia ja antaa neuvontaa käytettävissä olevista palveluista.

Osana lapsiperheiden sosiaalityötä voidaan

  • selvittää asumiseen liittyviä kysymyksiä,
  • perheen taloudellista tilannetta ja siihen liittyviä tuen tarpeita sekä
  • päättää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä (sähköinen hakemus).

Tarvittaessa laaditaan yhteinen suunnitelma sovittujen tavoitteiden toteutumisen tueksi.

Viimeksi muokattu: 24.10.2018