Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (vasu) julkaistiin lokakuussa 2016.

Sen perusteella jokainen kunta laati kevään 2017 aikana varhaiskasvatusta ohjaavan paikallisen asiakirjan yhteistyössä henkilöstön, lasten ja huoltajien kanssa. 

Varhaiskasvatusuunnitelmamme on ladattavissa yllä olevasta linkistä sähköisenä versiona. Mikäli olet kiinnostunut hankkimaan vasun painettuna kirjana, otatahan yhteyttä elina.kataja(at)hameenlinna.fi

Oman lapsesi varhaiskasvatussuunnitelma

Mistä lapsen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa on kyse? Katso video, ennen kun olet tulossa vasu-keskusteluun lapsesi hoitopaikkaan.

 

Hämeenlinnan kaupungin vasu

Kevään 2017 aikana työstettiin Hämeenlinnan varhaiskasvatussuunnitelma (vasu), jossa yhdistyivät Satakieli –pedagogiikka sekä vasun sisällöt. Se hyväksyttiin lasten ja nuorten lautakunnassa 9.5.2017, ja se tuli voimaan 1.8.2017 alkaen.

Vasu on normiluonteinen, toimintaa sitova ja velvoittava, ja se kattaa kaikki varhaiskasvatuksen toimintamuodot (perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito ja päiväkotitoiminta), sekä yksityisellä että kunnallisella puolella.

Vasu videolla (noin 2 min.)

Vasu-video laajemmin selityksin (noin 10 min):

Lapsuus Hämeenlinnassa

Hellyyttä, huolenpitoa, hauskuutta 
Äänen kuulemista 
Minä ja me – yhdessä 
Elämyksellistä oppimista 
Elämäniloa ja elämän ihmettelyä 
Nautitaan arjesta napero edellä 
Loputtomasti leikkiä ja liikkumista 
Identiteetin ja itsetunnon tukemista 
Nähdyksi tulemista 
Naurua
Ainutkertaista, arvokasta arkea

(Ote varhaiskasvatussuunnitelmasta)

Hämeenlinnan vasu valmisteltu laajasti ja luovasti

Henkilöstö on ollut kattavasti mukana suunnitelman laadinnassa erilaisten työryhmien, tapaamisten ja koulutusten kautta. Lisäksi henkilöstö on osallistunut suunnitelman laadintaan tuottamalla omien lapsiryhmiensä arjesta monipuolisesti tarinoita, kuvia, kommentteja ja ajatuksia.

Lasten mielipiteitä hyvästä varhaiskasvatuksesta on selvitetty erilaisin menetelmin (tarinoiden, haastattelujen, kyselyiden avulla) lapsiryhmien arjessa.

Asiakaskysely useilla eri kielillä

Huoltajien näkemyksiä laadukkaasta varhaiskasvatuksesta on selvitetty asiakaskyselyllä sekä yksiköissä järjestetyillä vasukahveilla.

Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuksen asiakaskysely toteutettiin 16–31.1.2017, ja siinä selvitettiin huoltajien näkemyksiä yhteistyöstä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa sekä perhepäivähoidon että päiväkotien osalta kunnallisessa palvelutuotannossa.

Keskiössä olivat monivalintakysymysten lisäksi avoimet kysymykset, joilla haettiin huoltajien mielipiteitä, ajatuksia ja tärkeiksi kokemia asioita paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen perustaksi.

Asiakaskyselyn lisäksi yksiköt järjestivät helmi-maaliskuun aikana huoltajien vasukahvit, joissa niin ikään syvennyttiin vasun teemoihin erilaisin toiminnallisin menetelmin. Vasukahveilta saimme paljon tarinoita kohtaamisesta, huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä pienistä hetkistä ja tilanteista päivähoidossa, jotka ovat olleet merkityksellisiä oman lapsen elämässä.

Asiakaskyselyyn vastasi 460 vastaajaa. Kysely oli suomen kielen lisäksi tarjolla myös kuudella muulla kielellä (ruotsi, englanti, viro, venäjä, arabia, farsi), mutta niillä vastattiin vielä vähänlaisesti. Kysely oli Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen ensimmäinen monikielinen kysely.

Tärkeää lapsen aito kuunteleminen ja kasvattajan läsnäolo 

Sekä asiakaskyselyn että vasukahvien keskustelujen perusteella huoltajat pitivät tärkeänä leikkimistä, ulkoilua, liikuntaa, kavereita, lämmintä ja myönteistä, lasta kunnioittavaa ilmapiiriä, merkityksellisestä, monipuolista tekemistä; tanssimista, musiikkia, askartelua ja retkiä.

Tärkeänä koettiin lapsen aito kuunteleminen ja kasvattajan läsnäolo sekä vuorovaikutus lapsen kanssa. Ystävien ja kavereiden merkitys korostui miltei jokaisessa vastauksessa sekä merkityksellinen tekeminen heidän kanssaan.

Sekä asiakaskyselyn vastaukset että vasukahvien keskustelut toimivat sekä kehittämisen lähtökohtana jokaisessa yksikössä että ne on huomioitu monipuolisesti uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa.

Lisätietoja 

vasutyön seudullinen koordinaattori 
Elina Kataja
elina.kataja (at) hameenlinna.fi
03 621 2186

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelupäällikkö
Nikke Keskinen
nikke.keskinen (at) hameenlinna.fi
03 621 2435 (1.6.2017 alkaen kasvatus- ja opetuspäällikkö)

Asiasanat: varhaiskasvatus
Viimeksi muokattu: 13.12.2018