Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen

Kokopäivähoidosta perittävä enimmäismaksu on 289 €/kk. Perheen seuraavasta päivähoidossa olevasta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 % ensimmäisen lapsen maksusta (enintään 145 €/kk). Kustakin seuraavista lapsista maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta (enintään 58 €). 

Alin perittävä maksu on 27 €.

Korkeimman maksun tulorajat 1.8.2018 alkaen

Maksun perusteet

Hoitomaksutiedote 1.8.2018 alkaen  

Maksulaskuri

Hoitotuntien vaikutus päivähoitomaksuun
Muutosilmoitukset hoitotunteihin tehdään Daisyn kautta. 

Bruttotuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot lomarahoineen.

Varattujen tuntien ylittyessä 2 h, maksu nostetaan ylitystä vastaavaan maksuluokkaan. 

Tulotietokaavakkeet

Tulotiedot pitää toimittaa viimeistään kahden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta.

Yrittäjien tulojen selvittämistä varten tarvitaan kirjanpitäjän täyttämänä yrittäjän tuloselvityskaavake ja ohjeet (pdf)  

  • Tulotietokaavake (pdf) Alvettulan, Eteläisten, Hauhon, Idänpään, Kankaantaan, Katuman, Kaurialan, Lammin, Ojoisten, Sairion, Solvikin ja Tuuloksen päiväkoteihin. Lisätietoja: Sari Karonen, 03 621 2567

  • Tulotietokaavake (pdf) Ahveniston, Kaivokadun, Vuorentaan ja palveluseteli päiväkoteihin. Lisätietoja: Nina Lemström-Honkala, 03 621 2760

  • Tulotietokaavake (pdf) Hattelmalan, Hirsimäen, Iittalan, Kutalan, Liivuoren, Rengon ja Siirin päiväkoteihin. Lisätietoja: 19.2. alkaen Sanna Nuorteva, 03 621 3038, tätä ennen voit ottaa yhteyttä Sariin ja Ninaan.

Asiasanat: päivähoitomaksut
Viimeksi muokattu: 4.2.2019