Kaupunki omistaa noin 5 600 ha metsää, josta noin 1 500 ha sijaitsee muissa kunnissa. Pinta-ala vaihtelee, koska uusia alueita ostetaan ja osia aikaisemmista kaavoitetaan rakennusmaaksi.

Metsäluonnon hoito

Asemakaavoitettujen alueiden metsänhoidossa korostuvat ulkoilu- ja virkistyskäyttö sekä metsien maisemalliset arvot. Hämeenlinnassa pääsee suoraan keskustasta monille lenkkipoluille metsän siimekseen tai vaikkapa marjastamaan ja sienestämään.

Metsäluonnonhoidon perusteina ovat 

  • toimintaa ohjaava lainsäädäntö, 
  • valtakunnalliset hyvän metsänhoidon suositukset,
  • sertifiointikriteerit sekä
  • valtuuston vahvistama viheralueohjelma sekä aluelliset suunnitelmat.

Yksittäiset hoitotoimet suunnitellaan erikseen vuosittaisissa työohjelmissa, jotka käsitellään kaksi kertaa vuodessa Kaupunkirakennelautakunnassa. Kaupunkialueella hoitokohteet perustuvat myös asukkaiden yhteydenottoihin.

Asiasanat: metsät
Viimeksi muokattu: 3.5.2018