Hämeenlinnan kaupunki tuottaa talous- ja velkaneuvontapalvelut Hämeenlinnan ja Hattulan kuntalaisille.

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu. Toimintamme perustuu Lakiin talous- ja velkaneuvonnasta.

Talous- ja velkaneuvontaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun oma velkatilanne on käynyt hallitsemattomaksi, ja kun toistuvasti laskujen ja velkojen hoitaminen siirtyy sovituista eräpäivistä. Pyrimme löytämään keinoja järjestellä raha-asioitasi pitkäjänteisesti, ja avustamme esimerkiksi Takuusäätiön lainatakauksen hakemisessa. 

Ajankohtaista

Talous- ja velkaneuvontapalvelu siirtyy vuoden vaihteessa kunnilta valtiolle osaksi oikeusapu- ja edunvalvontapiirien palvelua. Asiakaspalvelu pyritään hoitamaan mahdollisimman pienin keskeytyksin vuoden vaihteen yli. Nykyiset palvelut jatkuvat vuoden 2018 loppuun saakka ja asiakkaita voidaan auttaa myös puhelinneuvonnalla ennen kuin tapaaminen järjestyy. 

Siirtymisen jälkeen talous- ja velkaneuvonta sijaitsee Oikeusaputoimistossa, osoitteessa Sibeliuksenkatu 21, Hämeenlinna. 

Palvelumme

 • Annamme tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta ja taloudenpidon suunnittelusta.
 • Selvitämme ylivelkaantuneiden omaan talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuudet.
 • Avustamme ylivelkaantuneita järjestelemään velkojaan tavoitteena tehdä velkojien kanssa oman maksukyvyn mukainen sovintoratkaisu.
 • Avustamme ylivelkaantuneita haettaessa käräjäoikeudesta yksityishenkilön velkajärjestelyä. Avustamme hakemuksen laatimisessa, asiakirjojen hankkimisessa, lausumien ja vastineiden laatimisessa sekä mahdollisessa muutoksenhaussa hovioikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen.
 • Avustamme ja neuvomme maksuohjelmaa toteuttavia velallisia maksuohjelman noudattamiseen ja muuttamiseen liittyvissä asioissa.
 • Ohjaamme tarvittaessa asiakkaita hakemaan muuta oikeudellista apua.
 • Ohjaamme tarvittaessa asiakkaita muihin asiakasta tukeviin ja auttaviin palveluihin.

Asiakasohjeet

 • Ole aina ensin yhteydessä puhelimitse talous- ja velkaneuvontaan, jotta nykytilanne voidaan kartoittaa. Tarvittaessa sinulle varataan alustava tapaamisaika ja annetaan tarkemmat ohjeet liitteiden keräämiseksi.
 • Toimita alla oleva asiakastietolomake ja pyydetyt liitteet sovitusti tai viimeistään kaksi viikkoa ennen sovittua tapaamista, jonka jälkeen tapaamisaika vahvistetaan talous- ja velkaneuvonnasta. Pystymme hoitamaan asiointisi joustavasti aikataulujesi mukaan myös puhelimessa, sähköpostitse ja kirjeitse eli tapaaminen ei ole välttämätöntä. 
 • Asiakastietolomake
  Ethän toimita lomaketta tai liitteitä ellet ole soittanut ja sopinut asiasta talous- ja velkaneuvojan kanssa. 

  Pyydämme täyttämään lomakkeen ja laittamaan rastit sinua koskeviin kohtiin. Lähetä lomake ja pyydetyt lisätiedot joko postitse tai sähköpostilla.

  Emme säilytä materiaalia, jonka toimittamisesta ei ole sovittu.  Lähetä vain kopioita (ellei toisin ole sovittu). Kun saamme lähettämäsi liiteaineiston, saat kuittauksen siitä sähköpostiin tai puhelimitse. Mikäli mitään ei ole vireillä, tuhoamme materiaalin 6 kk kuluttua, sillä hakemuksiin tarvitaan tuoreet tiedot. Materiaalin toimitus on asiakkaan vastuulla.

 • Maksuvarasi voit laskeä täällä olevalla lomakkeella.
 • Hanki liitteet.
  • Tositteet omista ja puolison tämänhetkisistä tuloista ja tuista (palkka, eläke, työttömyyskorvaus/työmarkkinatuki, sairauspäiväraha, asumistuki, elatusapu/tuki, muu tulo)
  • Viimeisimmät tositteet veloista sekä erääntyneet velkojien tai perintätoimistojen laskut
  • Ulosottovirastosta velallisen ulosottoasiat tulosteen, jos velkoja on tai on ollut ulosotossa.
  • Viimeisimmän kolmen kuukauden tiliotteet.

Toimita tulo- ja velkatositteista kopiot, sillä niitä ei palauteta. Ulosotosta tilatun velallisen ulosottoasiat tulosteen voit toimittaa alkuperäisenä. Meno- ja varallisuustiedot voit ilmoittaa perustietolomakkeella. Velkaneuvonnan asiakkuuden päättyessä tai mikäli asiakkuutta ei synny, liiteaineisto tuhotaan.

Neuvonta ja ajanvaraus

Puhelinneuvonta ja ajanvaraus henkilökohtaiseen neuvontaan: 
Talousneuvonta puhelimitse arkisin klo 13–14. Voit myös jättää soittopyynnön sähköpostiimme tai kaupungin vaihteeseen.

Ajanvarauspyynnön tai kysymyksiä voi esittää myös sähköpostitse:

talousjavelkaneuvonta (at) hameenlinna.fi

Pyrimme vastaamaan mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa olemme yhteydessä puhelimitse tai kehotamme soittamaan. 

Talous- ja velkaneuvoja
Sari Nykänen
03 621 2763 klo 13 - 14

Talous- ja velkaneuvoja
Sari Hellman
03 621 2765 klo 13 - 14

Tapaamiset vain ajanvarauksella 
Hämeenlinnan kaupunki
Talous- ja velkaneuvonta
13100 Hämeenlinna

Postiosoite
Hämeenlinnan kaupunki
Talous- ja velkaneuvonta
PL 505
13101 Hämeenlinna

Tilanteen pitkittäminen yleensä syventää ylivelkaantumista ja aiheuttaa suuria korko- ja perintäkuluja. Yhdessä kartoitamme mahdollisuuksia ja keinoja taloudellisen tilanteen tasapainottamiseen ja velkojen järjestelemiseen. 

Lähtökohtana on aina asiakkaan oman toiminnan ja päätöksenteon tukeminen. Neuvomme mitä vaihtoehtoja on olemassa tilanteessasi ja sinä päätät mitä haluat tehdä. Oma aktiivisuus on ehdottoman tärkeää, sillä nykytilanteen kartoittamisen jälkeen alkava velkojen hoitaminen on pitkä prosessi, johon sinun on henkilökohtaisesti sitouduttava, jotta saat asiat järjestykseen.

Ohje velkojen kartoitukseen

Aloita tilaamalla velallisen ulosottoasiat tuloste ulosottovirastosta (Arvi Kariston katu 5, 4. krs, 13100 Hämeenlinna). Tilaa tositteet kaikilta tulosteessa esiintyviltä velkojilta ja perintätoimistoilta.

Lisäksi tarvitaan tiedot asuntolainasta, Kelan saatavista, veroveloista, yksityisveloista, takausvastuista, hoidossa olevista veloista ja muista veloista.

Luottotiedot olet oikeutettu tarkistamaan ilmaiseksi kerran vuodessa.

Luottotietokyselyjä ylläpitävät Suomen Asiakastieto Oy sekä  Bisnode Finland Oy. Klikkaamalla alla olevia linkkejä, pääset täyttämään kaavakkeen, tällöin tarvitset skannattuna mukaan kopion allekirjoitetusta henkilöllisyystodistuksesta:

Tiedot saat lähettämällä alla olevat lomakkeet henkilötodistuksesta otetun kopion kanssa postitse lomakkeissa mainittuihin osoitteisiin:

Voit toimittaa täytetyn asiakastietolomakkeen liitteineen myös seuraavasti:

 • sähköpostitse tai postitse (osoite alla)
 • jättämällä paperit kirjekuoressa Kaupungin palvelupiste Kastellin vahtimestarille arkisin klo 9-16
 • jättämällä kirjekuoren kaupungin omiin, toimeentulotuen postilaatikoihin

Mikäli tarvitset lisäohjeita tositteiden hankkimiseen, ota yhteyttä. 

Hyödyllisiä linkkejä

Voit tiedustella neuvoa tilanteeseesi  maksuttomalta Velkalinjalta, joka palvelee arkisin kello 10–14 numerossa 0800 9 8009.

Kuluttajaoikeudellisissa kysymyksissä ota talous- ja velkaneuvonnan sijaan yhteyttä numeroon 029 553 6901, arkisin kello 9-15. Valtakunnallinen kuluttajaneuvonta palvelee

 • kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa,
 • antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista,
 • muun muassa virheen hyvityksestä, sopimuksista ja maksamisesta, sekä
 • asuntoasiat: Neuvoo asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto  Ohjeita talouden suunnitteluun, maksamiseen ja velkojen hoitoon.

Takuusäätiö  Tietoa järjestelylainan takauksesta ja hakemuslomakkeet.

Yksityishenkilön velkajärjestelyn edellytykset.

Maksu myöhässä: tietoa velkojen perimisestä.

www.omatieto.fi

www.oikeus.fi 

Lue lisää velkaneuvonnasta ja velkojen järjestelykeinoista.

Viimeksi muokattu: 14.11.2018