Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan 1.1.2017

Tukea voi hakea verkossa www.kela.fi/asiointi. Myös liitteet voi toimittaa verkossa.

Tukea voi hakea myös paperilomakkeella tai suullisesti. Asiakkaat voivat asioida missä tahansa Kelan toimistossa. Kelaan voi myös varata ajan.

Harkinnanvarainen toimeentulotuki 1.1.2017

Kelan perustoimeentulotuen hakemukseen voi liittää myös muita kuin perustoimeentulotukeen kuuluvia menoja ja pyytää Kelaa siirtämään hakemus niiden osalta sosiaalitoimeen käsiteltäväksi.

Kun hakijalla on voimassa oleva Kelan perustoimeentulotuen päätös, voi hän hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea suoraan sosiaalitoimesta.

Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat muut kuin 7 b §:ssä tarkoitetut asumisesta aiheutuvat menot; sekä henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot.

Mitään menolajia ei ole suljettu pois täydentävässä toimeentulotuessa, jos meno harkitaan asiakkaalle tarpeelliseksi eikä hän voi rahoittaa menoa muulla tavalla tai korvata sitä muulla palvelulla.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

 

Asiasanat: toimeentulotuki
Viimeksi muokattu: 27.11.2017