Miten haetaan?

Asumispalveluihin haetaan hakemuksella, johon tulee liittää elämisentaitojen kartoituslomake.

Asumispalveluhakemuslomakkeita saa myös palveluohjaajalta tai palvelupiste Kastellista sekä Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen palvelupisteistä.

Hämeenlinnan kaupunki ostaa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita yksityisiltä palveluiden tuottajilta ja Erityisasuntosäätiöltä.

Yhteystiedot

Palveluohjaaja Piia Hämäläinen
Puh. 03 621 5116

Hämeenlinnan kaupunki
Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö
Mielenterveysasumispalvelut
Talaskuja 3
13200 HÄMEENLINNA

Palveluohjaaja antaa palveluohjausta ja selvittää asumistarpeen asiakkaan kanssa. Palveluohjaaja etsii palveluasumismuodon asumispalveluyksiköistä kunkin asiakkaan tarpeet huomioiden ja tekee sijoituspäätökset.

Yhteistyötä tehdään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja päihdepalveluiden sekä muiden ihmisen henkiseen hyvinvointiin vaikuttavien tahojen kanssa.

Asiakaslaskutus

Palvelusihteeri Heli Seppälä
Puh. 03 621 5219

Palvelusihteeri vastaa mielenterveysasumispalveluiden laskutuksesta sekä maksupäätöksistä. Puhelinaika ark. klo 911.

Asumispalvelujen tavoite

  • mielenterveyskuntoutujien siirtyminen palveluasumisen sisällä enemmän tuetusta asumisesta itsenäisempään asumiseen
  • asiakkaiden kotiuttaminen kuntouttavasta asumispalvelusta omiin asuntoihin

 Asiakastyytyväisyys

Hämeenlinnan kaupunki tekee vuosittain palvelutalojen asukkaille asiakastyytyväisyyskyselyn. V. 2017 asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset:

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, jos hän on tyytymätön kohteluun tai palveluun sosiaalihuollossa. Lisää tietoa täältä

 

Viimeksi muokattu: 23.5.2018