Terveysasemilla uusimme niiden potilaiden reseptejä, joilla on hoitosuhde terveysasemaan. Esimerkiksi yksityislääkäreiden reseptit pitää uusia yksityislääkärillä, ellei oman lääkärin kanssa ole muuta sovittu. Reseptit tulisi uusia hyvissä ajoin ennen lääkkeen loppumista. eReseptillä kirjoitetun lääkkeen toimittamatta oleva määrä näkyy lääkepurkkiin kiinnitetyssä liuskasta. Apteekki auttaa arvioimaan, milloin kaikki lääkkeet reseptiltä on otettu.

Reseptit mukaan vastaanotolle

Kaikki vakituisessa käytössä olevat reseptit on hyvä ottaa mukaan aina vastaanotolle tultaessa. On hyvä tarkistaa jo kotona, mitkä lääkkeet ovat loppumassa. Usein lääkäri uusii kaikki vakituisessa käytössä olevat lääkkeet seuraavan vuoden tarpeen mukaan. Näin säästytään ylimääräisiltä uusintakerroilta. Voit myös itse pyytää koko vuoden reseptejä vastaanotolla käydessäsi.

Uusinta ilman vastaanottoa kestää 8 päivää

Lääkkeitä uusitaan poikkeustapauksissa myös ilman vastaanottokäyntiä. Reseptin uusintaan tulee varata kahdeksan päivää. Reseptin uusinta on aina hoitopäätös, joten lääkärin tulee perehtyä potilaan sairauskertomukseen ennen lääkkeen uusintaa. Lääkäri voi myös kieltäytyä reseptin uusinnasta, mikäli katsoo esimerkiksi vastaanottokäynnin olevan tarpeen lääkehoidon asianmukaisuuden selvittämiseksi tai potilaan lääkehoidosta ei ole riittävää tietoa sairauskertomuksessa.

eReseptin käyttöönoton jälkeen (1.4.2013) kaikista uusittavista lääkkeistä tehdään pääsääntöisesti eResepti.  Lääkkeen voi tällöin uusintapyynnön jälkeen noutaa kahdeksan päivän kuluttua mistä tahansa apteekista.

eReseptin uusinta

eReseptin uusiminen onnistuu parhaiten apteekin kautta tehtävällä uusintapyynnöllä. Pyynnön voi tehdä myös Omakanta-palvelun kautta osoitteessa www.kanta.fi sekä ottamalla yhteyttä terveysasemaan. Lue lisää eReseptistä.

PKV-lääkkeiden uusinta edellyttää hoitosuunnitelmaa

Keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden ja vahvojen kipulääkkeiden uusinnasta ilman vastaanottokäyntiä tulee sopia erikseen. Näiden lääkkeiden uusinta edellyttää hoitosuunnitelmaa, joka on kirjattu sairauskertomukseen. Ennen suunniteltua annoksen mukaista määräaikaa rauhoittavia lääkkeitä eikä vahvoja kipulääkkeitä voi uusia.

Muualla aloitetun lääkehoidon jatkaminen vastaanoton kautta

Jos lääkehoito on aloitettu toisessa hoitopaikassa, on hyvä varata vastaanottoaika hoidon arviointia varten. Samalla tilataan potilaan kirjallisella luvalla tiedot aiemmasta hoitopaikasta, mikäli niitä ei sähköisestä sairaskertomuksesta ole jo saatavissa. Näin varmistutaan hoidon asianmukaisesta jatkumisesta.

Terveysaseman henkilöstö neuvoo reseptien uusintaan liittyvissä asioissa!

Asiasanat: reseptin uusiminen
Viimeksi muokattu: 9.4.2018