Miten palvelemme?

Vanajaveden sairaalassa kuntoutetaan lyhyellä hoitojaksolla ikääntyneitä takaisin omaan kotiin tai palvelutaloon. Sairaalassa on kolme osastoa, joissa hoidamme akuutti-, kuntoutus- sekä tutkimus- ja arviointihoitoa tarvitsevia asiakkaita.

Asiakkaat tulevat meille lääkärin lähetteellä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ensiavuista, erikoissairaanhoidon vuodeosastoilta, terveysasemilta, kotihoidosta, palvelutaloista ja vanhainkodeista.

Vierailuaika osastoilla on klo 14-19.

Osastot ja yhteystiedot

Vanajaveden sairaala, Viipurintie 1-3, 13200 Hämeenlinna.
Keskus p. 03 621  9000

  • Tutkimusasiakkaat ohjataan osastolle 1, jolla on 28 asiakaspaikkaa.
    Kanslia p. 03 621 9843
  • Kuntoutusasiakkaat ohjataan tavallisesti osastolle 2, jolla on 30 asiakaspaikkaa. Kanslia p. 03 621 9823
  • Akuuttiasiakkaat ohjataan tavallisesti osastolle 3, jolla on 32 asiakaspaikkaa. Kanslia p. 03 621 9833

Mikä on toimintamme tavoite?

Sairaalajakson tavoitteena on mahdollistaa kotona asuminen parantamalla akuutti terveysongelma ja vahvistamalla toimintakykyä sekä järjestämällä kotiin tarvittavat palvelut.

Teemme yhteistyötä asiakkaan läheisten, kotihoidon, avosairaanhoidon, ikäihmisten laitoshoidon, erikoissairaanhoidon, yksityisten palvelutuottajien sekä eri järjestöjen kanssa.

Sairaala toimii opetussairaalana yhteistyössä Tampereen yliopiston sekä eri ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Hoitoon osallistuva moniammatillinen osastotiimi

  • osastonlääkäri, jolla on mahdollisuus konsultoida oman yksikkömme geriatrian-, sisätautien- ja psykiatrian erikoislääkäreitä
  • sairaanhoitajat, lähihoitajat, osastofarmaseutti, fysioterapeutit, kuntohoitaja, osastonsihteerit ja laitoshuoltajat
  • kotiutushoitaja käy osastoilla päivittäin järjestämässä asiakkaiden kotiutuksia.
  • toiminnanohjaaja järjestää säännöllisesti aktivoivaa toimintaa  osastoilla
  • sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti ja sairaalapastori

Sairaalaosastojen laskutusasioissa, maksukatto- ja vapaakorttiasioissa sekä työ- ja liikennetapaturma-asioissa palvelee Hämeenlinnan Terveyspalveluiden potilastoimisto.

Asiakasmaksut 

Ikäihmisten palvelut

Viimeksi muokattu: 1.2.2017