minunterveyteni.fi -palvelualustalle on koottu asiakkaiden käyttöön suositellut terveystilit. Niiden sisältö ja tarkoitus on erilainen ja se on kuvattu kunkin tilin kohdalla.

  • Taltioni -terveystili on toiminnallisesti yhteydessä terveystarkastuksen ja - valmennuksen, oirearviointien ja analyysi terveystiedoista, joten liitä tili minunterveyteni.fi -palveluihin saadaksesi parhaan hyödyn em. palveluista  

Taltioni – terveystili

on paikka, jonne voit tallettaa omia terveystietojasi. Tutustu palveluun ja sen käyttöönottoon liittyviin ohjeisiin osoitteessa taltioni.fi.

Hämeenlinnassa Taltioni –terveystili on kytketty minunterveyteni.fi –kokonaisuuteen siten, että palvelut hyödyntävät terveystilille tallennettua terveystietoa

Palvelun edut:

  • minunterveyteni.fi - palvelut toimivat paremmin, kun ne voivat hyödyntää itse tallentamaasi terveystietoa
  • Voit tallentaa ja ylläpitää terveystietojasi
  • Terveystilin tiedot ovat käytettävissäsi milloin ja missä vain

Kenelle?
Taltioni -terveystili soveltuu kaikille. Tilin luontiin tarvitaan henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Suosittelemme kaikille Taltioni -terveystilin luomista ja liittämistä minunterveyteni.fi -palveluihin!

Miten käytät minunterveyteni.fi -palvelussa?
Palvelusta on mahdollista siirtyä Taltioniin "Tallentamasi terveystieto" -painikkeella (ks. kuva alla). Tämä edellyttää kuitenkin uutta vahvaa tunnistautumista.

Tallentamasi terveystieto

Kuva minunterveyteni.fi -palvelusta, kohta Taltioniin tallentamasi terveystieto

 

Taltioni -tilille voi siirtyä myös palvelusivun alareunassa, jossa on esitelty Taltioni - tili. Siellä on myös kohta, jossa voi liittää tilinsä minunterveyteni.fi -palveluun, jos sitä ei ole tehnyt ensimmäistä kertaa palveluun kirjautuessa.

Tietojesi ylläpito ja säilytys tapahtuu Taltioni-palvelussa, eivätkä ne tallennu minunterveyteni.fi palveluun. Tietoja ylläpitäessäsi voit merkitä yksittäisen tiedon salaiseksi. Huomioithan että salaiseksi merkityt tiedot eivät siirry minunterveyteni.fi palveluun, sikäli kun et salli myös salaisten tietojen siirtoa terveystilin liitosta tehdessäsi. Taltioni terveystilin tietoja voit ylläpitää myös mobiilisovelluksen avulla. Sovelluksen löydät mobiililaitteesi sovelluskaupasta tai taltioni.fi sivustolta.

Taltioni-palveluun kirjausuttuasi, löydät ohjeita tietojen tallennukseen yläpalkista "Näin käytät Taltionia" (ks. kuva alla) sekä osoitteesta www.taltioni.fi.

Näin käytät Taltionia

 

 

Terveystarkastus- ja valmennusohjelmat, analyysi terveystiedoistani ja oirearvioinnit perustuvat edellä listattuihin Taltioni terveystilin ja potilastietojärjestelmän tietoihin, sekä kulloinkin syöttämiisi tietoihin.

 

eOmahoito

eOmahoidon kautta on mahdollisuus suojatun Internet-yhteyden kautta

  • tarkastella omia potilaskertomuksessa olevia rokotus-, lääkitys- ja diagnoosi-tietoja, laboratoriotuloksia sekä hoitosuunnitelmaa (jos sellainen on tehty)
  • viestiä terveysaseman hoitotiimin kanssa

Lisätietoja palvelusta ja sen käyttöehdoista löytyy sivulta: www.hameenlinna.fi/eOmahoito

Kenelle?
Palvelu on tarkoitettu kaikille Hämeenlinnan terveysasemien asiakkaille. Erityisesti palvelusta hyötyvät ne asiakkaat, joilla on terveysriskejä, seurantaa vaativia sairauksia tai paljon asiointia laboratoriossa ja terveysasemilla.

Miten käytät minunterveyteni.fi -palvelussa?
Palvelu edellyttää sopimuksen tekemistä erillisellä sopimuksella (palvelu avataan viimeistyään 2 vkon kuluessa). Kehitämme palvelua, jotta myös tähän palveluun saataisiin käyttöön sähköinen sopimus.    
Toistaiseksi palveluun kirjautuminen edellyttää myös minunterveyteni.fi –sivulta uutta tunnistautumista palveluun verkkopankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella.

 

Omakanta (Kanta) 

Omakanta on valtakunnallinen palvelu. Sen kautta pääset

  • omiin terveystietoihisi
  • sähköisiin resepteihisi

”Omakannasta näet kaikki sähköiset reseptisi. Reseptin tiedoista näet, mihin asti re-septi on voimassa ja onko siinä vielä lääkettä jäljellä. Voit lisäksi tulostaa yhteenve-don resepteistäsi. Palvelussa näet myös missä terveydenhuollon toimintayksiköissä ja apteekeissa tietojasi on katsottu tai käsitelty.
Omakanta-palvelusta voit tarkastella myös terveystietojasi. Terveystiedot näkyvät palvelussa sen jälkeen, kun terveydenhuollossa on alettu tallentaa tietoja Potilastiedon arkistoon.” (Lähde: www.kanta.fi/omakanta)

Kenelle
”Omakanta on jokaisen täysi-ikäisen käytössä, jolla on suomalainen henkilöturvatunnus. Palvelusta näkee myös ennen täysi-ikäisyyttä kirjatut sähköiset reseptit ja terveystiedot, mutta vasta sen jälkeen, kun henkilö on täyttänyt 18 vuotta. Toistaiseksi vanhemmat eivät näe palvelusta alaikäisten lastensa tietoja. Sen sijaan huoltajat voivat pyytää yhteenvedon alaikäisen lapsensa sähköisistä resepteistä joko apteekista tai terveydenhuollosta.” (Lähde: www.kanta.fi/omakanta)

Miten käytät minunterveyteni.fi -palvelussa?
Omakanta minunterveyteni.fi –sivulla toimii linkkinä sivulle www.omakanta.fi. Tällä sivulla on ohjeet palveluun kirjautumiseen.

Asiasanat: terveys
Viimeksi muokattu: 7.9.2015