Jos olet vaikeavammainen, voit olla oikeutettu saaman kuljetuspalvelua. Se tarkoittaa liikkumista paikasta toiseen esimerkiksi taksilla. 

Kuljetuspalveluun on oikeus sellaisella vaikeavammaisella, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa. Lisäksi hänen on vaikeaa tai mahdotonta käyttää julkisia kulkuneuvoja, kuten junaa tai bussia.

Hämeenlinnassa ja lähikunnissa kulkee myös busseja, joiden kyytiin on helppo tulla esimerkiksi rollaattorin kanssa. Saat tietoa helppokulkuisista palvelulinjoista joukkoliikkennesivuilta.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua määrittävät Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista sekä Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista.

Kuljetuspalvelua koskevat ohjeet (pdf) (päivitetty 11/2017) 

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus (täytettävä pdf) ja liite kuljetuspalveluhakemusta varten terveydenhuollon lausunto (pdf)

Asiasanat: vammaispalvelut
Viimeksi muokattu: 13.11.2017