Omaishoitaja on ihminen, joka pitää huolta iäkkäästä, sairaasta tai vammaisesta läheisestään kotona. Läheinen voi olla omaishoitajan sukulainen tai muu tärkeä ihminen.

Jos läheinen tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa, omaishoitaja voi saada työstään korvausta. Korvaus on nimeltään omaishoidon tuki.

Korvauksen lisäksi omaishoitajalla on oikeus pitää vapaapäiviä. Silloin kaupunki järjestää jonkun muun hoitamaan omaishoitajan läheistä.

Tuen myöntämisperusteet

Voit saada kaupungilta korvausta omaishoitajan työstä, jos läheisesi tarvitsee apua esimerkiksi ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa ja liikkumisessa.

Kaupunki ei kuitenkaan maksa omaishoidon tukea kaikesta avusta. Jos läheisesi tarvitsee apua vain ruuanlaitossa, siivouksessa ja asioinnissa kodin ulkopuolella, sinulle ei makseta omaishoidon tukea.

Kun teemme päätöksen omaishoidon tuesta, otamme huomioon perheen normaalin vastuun. Perheessä on tavallista auttaa muita perheenjäseniä. Puolisot auttavat toinen toisiaan jokapäiväisissä tehtävissä ja vanhemmat kasvattavat lapsiaan. Ne ovat perheen arkea, eikä niistä makseta korvausta.

Kaupunki myöntää omaishoidon tukea, jos sen määrärahat riittävät.

Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan vuonna 2006.

Lapset ja alle 21-vuotiaat nuoret

Jos lapsi on vaikeasti vammainen tai sairas, hän voi tarvita paljon enemmän hoitoa ja huolenpitoa kuin saman ikäinen terve lapsi.

Kela maksaa lapsen vanhemmille erityishoitotukea. Aina se ei kuitenkaan riitä lapsen erityisiin kuluihin tai hoitokustannuksiin. Silloin voit saada omaishoidon tukea lapsesi hoidosta. Yleensä kaupunki maksaa omaishoidon tukea sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kolme vuotta.

Jos haet omaishoidon tukea, tarvitset lääkärinlausuntoja ja muita lausuntoja, jotka liittyvät lapsen tai nuoren hoitoon.

Kun teemme päätöksen, otamme huomioon, kuinka paljon saman ikäinen terve lapsi tai nuori tarvitsee hoivaa, huolenpitoa, ohjausta ja valvontaa. Arvioimme myös, kuinka hyvin lapsi tai nuori liikkuu, keskustelee ja kuinka paljon hänelle pitää tehdä hoitotoimenpiteitä.

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja hoitopalkkio 1.5.2013 lukien (TETOLA 23.4.2013 § 42)

Lisätietoja:

Vammaispalvelut
Ansarikuja 1 A
13100  Hämeenlinna  

Alle 65-vuotiaat vaikeavammaiset

sosiaaliohjaaja Katriina Mehtonen p. (03) 621 2377

Nuoret vaikeavammaiset

sosiaaliohjaaja Minna Järvinen p. (03) 621 2454 

Vaikeavammaiset lapset

sosiaaliohjaaja Katriina Sillman p. (03) 621 2459 

Vaikeavammaisten omaishoidon tukihakemus (täytettävä pdf)

Nyt voit hakea myös sähköisesti
Vaikeavammaisten omaishoidon tukihakemus (siirtyy tunnistautumista vaativaan palveluun)

 

Yli 65-vuotiaat

Lisätiedot ja hakemukset ikäihmisten palvelujen kautta 

Viimeksi muokattu: 3.4.2018