Kaupunkiliikenteen tarjouskilpailu

Kaupunkiliikenteen tarjouskilpailu on ratkaistu. Päätös oli ensin ehdollinen siihen asti, että voittaneet liikenteenharjoittajat toimittivat tarjouspyynnössä määritetyt asiakirjat. Tarkastuksen jälkeen tilaaja hyväksyi annetun asiakirjanäytön. Hankintapäätös ei ole vielä lainvoimainen.   

Tarjouskilpailussa liikennettä voittivat Länsilinjat Oy ja Inter Kuljetus Oy seuraavasti:

Länsilinjat Oy:

Kohde 1 (5 linja-autoa)
Linja 5 Turenki - Hämeenlinna - Parola - Parolannummi
Linja 10 Turenki - Hämeenlinna - Vähänummi - Parola

Sopimusaika on kuusi (6) vuotta. Sopimusaika alkaa 4.6.2017 ja päättyy peruskoulujen päättyessä 3.6.2023. Jatko-optiomahdollisuus on enintään neljä (4) vuotta.

Kohde 5 (3 linja-autoa)
Linja 14 Rautatieasema – Loimalahti – Hirsimäki – Mäkelä – Tiiriö
Linja 16 Rautatieasema – Linja-autoasema – Moreeni 
Linja 17 Rautatieasema – Tampereentie – Mäkelä – Tiiriö

Sopimusaika on kolme (3) vuotta. Sopimuskausi alkaa 4.6.2017 ja päättyy peruskoulujen päättyessä 30.5.2020. Jatko-optiomahdollisuus on enintään kaksi (2) vuotta.

Inter Kuljetus Oy:

Kohde 2 (2 linja-autoa)
Linja 2 Visamäki – Aulanko

Sopimusaika on viisi (5) vuotta. Sopimusaika alkaa 4.6.2017 ja päättyy peruskoulujen päättyessä 4.6.2022. Jatko-optiomahdollisuus on enintään kolme (3) vuotta.

Kohde 3 (3 linja-autoa)
Linja 4 Tarvasmäki – Rantatie – Katuma – Katinen – Poltinahontie – Kettumäki
Linja 12 Siiri – Tampereentie – Kettumäki

Sopimusaika on viisi (5) vuotta. Sopimusaika alkaa 4.6.2017 ja päättyy peruskoulujen päättyessä 4.6.2022. Jatko-optiomahdollisuus on enintään kolme (3) vuotta.

Kohde 4 (1 linja-auto) 
Linja 13 Miemala – Kankaantausta – Laaniitty

Sopimusaika on kolme (3) vuotta. Sopimuskausi alkaa 4.6.2017 ja päättyy peruskoulujen päättyessä 30.5.2020. Jatko-optiomahdollisuus on enintään kaksi (2) vuotta.

Tarjouskilpailussa edellytetyt vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet

Määräaikaan mennessä tarjouskilpailuun jätettiin yhdeksän tarjousta. Tarjoajat olivat HämeBus Oy, Inter Kuljetus Oy, Koivuhuhta Ky, Lehdon Liikenne Oy, Länsilinjat Oy, Pekolan Liikenne Oy, Valkeakosken Liikenne Oy, Vekka Liikenne Oy ja Ventoniemi Oy. Tarjoajilta edellytettiin ESPD-lomakkeella (yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja) ilmoitus vaadittujen ominaisuuksien täyttymisestä, ja tämän tilaaja tarkastaa vielä voittajien toimittamista asiakirjoista. Tilaaja edellyttää mm. lupa-asioiden, talouden sekä verojen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisen olevan kunnossa.

Myös linja-autokalustolle asetettiin vähimmäisvaatimukset. Tällaisia olivat mm. vaatimukset ajoneuvojen keski- ja maksimi-iästä, matalalattiaisuudesta, päästöluokasta ja istumapaikkamäärästä sekä kuntoon ja puhtauteen liittyvät vaatimukset. Liikenteenharjoittajan edellytetään työnantajana vastaavan liikennettä palvelevasta henkilökunnasta ja siitä, että henkilökunta on perehdytetty ja noudattaa tilaajan määrittämiä laatuvaatimuksia.

Lisäksi tilaaja edellytti jo tarjouspyynnössä, että liikenteenharjoittaja sitoutuu hoitamaan varikkoasiat kuntoon ennen sopimuskauden alkua. Liikenteenharjoittajan on myös asetettava sopimusvelvotteiden täyttämisestä vakuutena 5000€/linja-auto viimeistään 2 kuukautta ennen liikennöinnin aloitusta. 

Minimivaatimuksiin sitoutuminen tarkastettiin liikenteenharjoittajan antamasta tarjouksesta. Tämän jälkeen tarjouskilpailun voittaja valittiin halvimman hinnan perusteella. Päätös on edellä kuvatusti ehdollinen. 

Hankinnan kokonaisarvo sopimuskautena ilman jatko-optiota on noin 13,2 milj.euroa (alv 0 %).

Aiemman liikennöintisopimuksen jatko-optio

Tarjouskilpailussa ratkaistujen kohteiden lisäksi kaupunkiliikenteessä jatkaa nykyisen liikennöintisopimuksen jatko-optiolla Vekka Liikenne Oy uudistettavia linjoja
Linja 1 Loimalahti – Luolaja – Kukostensyrjä
Linja 3 Loimalahti – Hirsimäki – Ruununmylly – Harvoilanmäki
Linja 11 Loimalahti – Katinen – Katuma – Äikäälä.

Linjoja ajetaan kuudella autolla talviliikenteessä ja kolmella kesäliikenteessä. Jatko-optio on voimassa kolme vuotta. 
 

Viimeksi muokattu: 17.9.2018