Asiakastyytyväisyyskysely busseissa

Matkustajien tyytyväisyyttä mitataan kyselyllä linja-autoissa 19.-23.2.2018. Tutkimuksen toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulu Hämeenlinnan seudun joukkoliikenneviranomaisen toimeksiantona.

Kysely on suunnattu yli 15-vuotiaille bussimatkustajille kaupunkiliikenteessä sekä Hämeenlinna - Hauho -välillä. Kysymyksillä mitataan asiakkaan näkemystä juuri siitä bussivuorosta, jossa matkustaja vastaa kyselyyn. Lisäksi esitetään yksi yleisluontoisempi kysymys bussiliikenteestä.  

Tutkimuksen tarkoitus

Hämeenlinnan seudun joukkoliikenneviranomainen toteuttaa kyselyn nyt ensimmäistä kertaa, mutta jatkossa kysely on tarkoitus toistaa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla arvioidaan myös tutkimusmenetelmän toimivuutta ja kysymysten ymmärrettävyyttä. Myöhempinä vuosina kyselyn tulosten on tarkoitus toimia liikenteenharjoittajille jaettavien bonuskannustimien jakoperusteena siten, että keskiarvona tason "hyvä" saavuttavien linjojen liikenteenharjoittajat saavat osuuden jaettavasta bonuksesta. Päätöstä bonusten suuruudesta ei ole vielä tehty. 

Kiitämme etukäteen antamastanne ajasta vastatessanne kysymyksiin!

Viimeksi muokattu: 16.2.2018