Palvelutasosuunnitelma - www.hameenlinna.fi

Palvelutasosuunnitelma 2012-2014

Hämeenlinnan seudullinen joukkoliikennejaosto päätti kokouksessaan 15.12.2011 Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteen palvelutasosta. Palvelutasolla tarkoitetaan joukkoliikennetarjonnan määrällisiä ja laadullisia ominaisuuksia eli yleistäen: miten, missä ja milloin bussi tai juna kulkee.

Palvelutasomäärittely on se tavoitetila, johon joukkoliikenteen järjestämisessä pyritään, mutta se ei tuo asukkaalle subjektiivista oikeutta joukkoliikenteeseen. Joukkoliikenteen määrärahoista päätetään vuosittain kuntien budjeteissa.

Hämeenlinnan seudun rajat ylittävä liikenne

Seudun rajat ylittävän joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen Uudenmaan ELY-keskus on määrittänyt palvelutason omalta osaltaan.

Viimeksi muokattu: 22.9.2015