Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Hämeenlinnan kaupunki toimii joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Hämeenlinnassa, Janakkalassa ja Hattulassa.

Joukkoliikennejaosto

Päätökset tehdään seudullisessa luottamuselimessä, joukkoliikennejaostossa, jossa on Hämeenlinnasta kolme edustajaa sekä Hattulasta ja Janakkalasta kummastakin yksi.

Jaoston puheenjohtaja on Hämeenlinnan yhdyskuntalautakunnan jäsen ja varapuheenjohtaja Janakkalasta tai Hattulasta.

Joukkoliikennejaoston esittelijänä toimii kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden tilaajajohtaja ja sihteerinä joukkoliikennekoordinaattori.

Joukkoliikenneviranomaisen tehtävät on määritetty EU:n palvelusopimusasetuksessa (PSA) ja Joukkoliikennelaissa.

Joukkoliikennejaosto julkaisee vuosittain EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukaisen joukkoliikenteen yhdistelmäraportin.

Viimeksi muokattu: 8.5.2017