Muutos: Sijoittamis- ja katulupien haku sähköistetty

Hämeenlinnan kaupunki on ottanut käyttöön sijoittamis- ja katulupien osalta sähköisen lupien hakemisen.

Sijoittamis- ja katulupien haku osoitteen https://kartta.hameenlinna.fi/ePermit kautta.

Tapahtumalupien hakeminen edelleen www.hameenlinna.fi/tapahtumaluvat -sivustolta löytyvällä hakemuslomakkeella.

Katulupa

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa.

Ilmoitettavia töitä ovat kaikki kadulla tai muulla yleisellä alueella tapahtuvat työt. Näitä ovat muun muassa:

 • kaapeleiden ja vesijohtojen kaivutyöt
 • kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, jos työmaaksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta
 • kiinteistöjen sähkö-, tietoliikenne-, kaukolämpö-, vesijohto-,viemäri-, hulevesiliitynnät
 • kunnallistekniikan sijoittaminen yleisille alueille
 • katu- tai yleiselle alueelle pystytettävät rakennustelineet
 • katu- tai yleiseltä alueelta tapahtuvat nostotyöt
 • rakennusmateriaalien ja kuormalavojen säilyttäminen katu- tai yleisellä alueella
 • työmaatilojen säilyttäminen katu- tai yleisellä alueella
 • tilapäiset pysäköintijärjestelyt

Katu- tai yleisellä alueella työskentelyyn tarvittavia lupia ovat:

 • sijoituslupa
 • katulupa
 • liikennealueen vuokraus
 • yleisen alueen vuokraus rakennustyöhön

Lue lisää...

Tapahtumat ja mainokset

Hämeenlinnan kaupungin omistamalla yleisellä alueella, kuten puistossa, kentällä, kadulla tai torilla ei saa ilman lupaa järjestää tapahtumia tai tilaisuuksia eikä kaupungin omistamalle maa-alueelle saa ilman lupaa sijoittaa terasseja, muita rakenteita, mainoksia tai ilmoituksia.

Lue lisää...

Viimeksi muokattu: 15.2.2018