Katu- ja liikennesuunnitelu on tärkeä osa yleis- ja asemakaavoituksen yhteydessä tehtävää maankäytön suunnittelua. Kun kaavoitus on valmistunut, laaditaan kaduille ja yleisille alueille tarkempia suunnitelmia, kuten katu- ja rakennussuunnitelma ja liikenteenohjaussuunnitelma.

Hämeenlinnan kaupungin katu- ja liikennesuunnittelusta vastaa kaupunkirakennetoimialan, infran suunnittelu -yksikkö. Katujen ja liikennejärjestelyiden suunnittelua tehdään sekä omilla resursseilla että tilaamalla suunnittelupalveluja konsulteilta.

Hämeenlinnan kaupunki
kaupunkirakenne, infran suunnittelu
Raatihuoneenkatu 9, PL 84
13101 Hämeenlinna

Hämeenlinnan kaupungin alueella maanteiden osalta tienpidosta vastaa Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Viimeksi muokattu: 17.10.2017