Katu- ja liikennesuunnitelu on tärkeä osa yleis- ja asemakaavoituksen yhteydessä tehtävää maankäytön suunnittelua. Kun kaavoitus on valmistunut, laaditaan kaduille ja yleisille alueille tarkempia suunnitelmia, kuten katu- ja rakennussuunnitelma ja liikenteenohjaussuunnitelma.

Hämeenlinnan kaupungin katu- ja liikennesuunnittelusta vastaa Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden Infran suunnittelu -yksikkö. Katujen ja liikennejärjestelyiden suunnittelua tehdään sekä omilla resursseilla että tilaamalla suunnittelupalveluja konsulteilta.

Hämeenlinnan kaupunki
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Infran suunnittelu
Raatihuoneenkatu 9, PL 84
13101 Hämeenlinna

Hämeenlinnan kaupungin alueella maanteiden osalta tienpidosta vastaa Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Viimeksi muokattu: 24.9.2015