Liikenteenohjaus

Tieliikennelain (51 §) mukaan kunta asettaa liikenteenohjauslaitteen (liikennemerkki, liikennevalo, muu liikenteen ohjaamiseksi tarkoitettu laite tai tiemerkintä) kadulle, rakennuskaavatielle, torille ja muulle vastaavanlaiselle liikennealueelle.

Ennen pysyväksi tarkoitetun liikenteenohjauslaitteen asettamista kunnan on varattava poliisille tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa.

Tielle ei saa luvatta asettaa liikenteen ohjauslaitetta. Poliisi tai tienpitäjä saa heti poistaa tällaisen laitteen.

Liikenteenohjaussuunnitelma tehdään uusille kaduille katusuunnittelun yhteydessä. Vanhoilla alueilla liikennemerkkien siirrot ja muutokset vaativat uuden liikenteenohjaussuunnitelman laatimisen.

Liikennemerkkien asentaminen ja kunnossapito

Liikennemerkkien ja ajoratamerkintöjen asennuksesta ja kunnossapidosta vastaa kaupunkirakenne.

Yksityisteiden liikennemerkit

Tieliikennelain (51 §) mukaan liikenteen ohjauslaitteen yksityiselle tielle asettaa yksityisen tien tienpitäjä eli tiekunta. Pysyvän liikenteen ohjauslaitteen asettamiseen tarvitaan kunnan suostumus, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä evätä. Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen.

Tiekunnan tulee hakea Hämeenlinnan kaupungin suostumus ennen liikennemerkin asettamista.

Tilapäinen liikenteenohjaus

Hämeenlinnan kaupungin katu- tai yleiselle alueelle sijoittuvat kaivutyön, nostotyön yms. vaatimat tilapäiset liikennejärjestelyt vaativat katuluvan. Tilapäiset liikennejärjestelysuunnitelmat laatii luvan hakija (rakennuttaja) ja ne hyväksytetään katuluvan yhteydessä. Lisätietoja tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja katuluvista.

Palvelukohteiden opastus

Tietoa palvelukohteiden opastuksesta.

Viimeksi muokattu: 17.10.2017