Liikenneturvallisuusryhmä 

Hämeenlinnan kaupungin liikenneturvallisuusryhmän keskeisimpänä tavoitteena on kehittää monipuolista liikenneturvallisuustyötä sekä edistää kestävää liikkumista yhteistyössä eri viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tarkoituksena on kaupungin liikenneturvallisuustyön aktivointi, yhteistyön kehittäminen ja henkilöstön liikenneturvallisuustietämyksen parantaminen. Ryhmässä ovat mukana myös mm. Liikenneturva, poliisi, pelastuslaitos, Linja-autoliitto sekä vanhus- ja vammaisneuvostot. Työtä ohjaa liikenneturvallisuuskoordinaattori. 

Liikenneturvallisuuskoordinaattorin vuoden 2017 teema on jokapäiväiset liikkumisen valinnat. Teemaan liittyen on tehty juliste, jolla halutaan herättää ihmiset miettimään omia valintoja liikenteessä.

Liikenneonnettomuudet

Vuosina 2011-2015 Hämeenlinnan kaupungin alueella tapahtuneista onnettomuuksista on tehty yhteenveto ja kalvosarja.

Aineisto sisältää katu- ja tieverkolla tapahtuneet, poliisin tietoon tulleet, onnettomuudet, jotka ovat johtaneet henkilö- tai omaisuusvahinkoon.

EKOLIITU - Hämeenlinnan seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma

Hämeenlinnan seudulle on laadittu vuonna 2011 kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma (EKOLIITU) osana valtakunnallista liikkumisen ohjauksen ohjelmaa.

Sunnitelmassa linjataan ne keinot, joilla Hämeenlinnan seudun asukkaiden liikkumista viedään tulevaisuudessa kestävämpään ja turvallisempaan suuntaan.

Hankkeen raportteja ja tausta-analyysejä:

Nykytilan analyyseja (tausta-aineistoa):

Viimeksi muokattu: 9.3.2017