Toivu työssä -toimintamalli on käytettävissä tilanteissa, joissa työntekijä ei terveydellistä syystä vuoksi tilapäisesti kykene työskentelemään tavanomaisissa työtehtävissään. Toivu työssä -toimintamalli on vaihtoehto sairauspoissaololle.

Toivu työssä -toimintatapa on otettu käyttöön Hämeenlinnan kaupungin koko organisaatiossa 1.2.2017. Sen tavoitteena on edistää ja tukea kaupungin henkilöstön työkykyä sekä lisätä tuottavuutta ja työhyvinvointia.

Esimies tarjoaa työntekijälle mahdollisuutta työskennellä Toivu työssä -toimintamallin mukaisissa työtehtävissä heti ensimmäisestä sairauspoissaolopäivästä lähtien, jos työntekijä ei sairauden tai tapaturman vuoksi tilapäisesti kykene tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta työskentelemään omien työtehtäviensä parissa soveltuvin osin tai joissain muissa työtehtävissä.

Toivu työssä -työtehtävien kesto voi olla yhdestä päivästä noin kahdeksaan viikkoon. Työyhteisöt miettivät yhdessä mitä työtehtäviä Toivu työssä -toimintamallin soveltamisen aikana voidaan tehdä. Toivu työssä -toimintatavan mukainen työnteko perustuu vapaaehtoisuuteen.

Toimintamallin tavoitteena on siirtyä sairauskeskeisestä ajattelusta työkykykeskeiseen ajatteluun.

Toivu työssä -toimintamallin etuja:

  • Työntekijälle maksetaan Toivu työssä -toimintamallin mukaisesta työstä normaalia palkkaansa.
  • Työntekijän ei tarvitse olla poissa työstä silloin kun sairaus tai tapaturma on vain osittain vienyt työkyvyn. Näin palkalliset sairauspoissaolopäivät säästyvät siihen ajankohtaan, kun niitä todellisuudessa tarvitaan.
  • Toivu työssä -toimintamalli madaltaa työntekijän kynnystä palata sairauspoissaolon jälkeen työhön.
  • Työntekijä voi oppia korvaavassa työssä uusia taitoja ja toimintatapoja tai voi keskittyä joihinkin tehtäviin tavanomaista syvällisemmin.
  • Työntekijän työpanos on käytössä työpaikalla niissä tehtävissä, joihin työkyky riittää.
  • Esimies palkkaa Toivu työssä -työntekijälle sijaisen, jos tilanne sitä vaatii. Esimies arvioi sijaistarpeen.

Lisätietoja

työhyvinvointikoordinaattori
Laura Latomäki
puh. 03 621 2162
laura.latomaki (at) hameenlinna.fi

Viimeksi muokattu: 27.9.2017