Mikä on työseteli?

Työseteli on Hämeenlinnan kaupungin maksama tuki työnantajalle, joka palkkaa kesätyöhön

 • 16–24 -vuotiaan, vuosina 1993–2001 syntyneen hämeenlinnalaisen nuoren.
 • 1.3.–30.9.2017 välisenä aikana, työpäiviä on tänä ajanjaksona oltava vähintään 15.

Lisäksi:

 • Työntekijälle käteen jäävän nettopalkan on oltava vähintään 500 euroa.
 • Käytettävissä on yksi työseteli / henkilö. Työseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle.
 • Työseteleitä on jaossa 280 kpl. Seteleitä ei voi varata. Työsetelit jaetaan hakujärjestyksessä.
 • Setelin hakulomake ja -ohjeet ovat saatavilla 13.2.2017 alkaen Hämeenlinnan kaupungin palvelupisteistä ja tältä sivulta.
 • Setelit tulevat jakoon 13.2.2017, ja niitä voi noutaa kaikista Hämeenlinnan kaupungin palvelupisteistä.
 • Työnantajana ei voi toimia kunta, yksityistalous, perhe eikä yksityinen henkilö. Yhtä työnantajaa kohden voi käyttää enintään viisi (5) työseteliä eli työnantaja voi palkata kesän ajalle yhteensä viisi nuorta työsetelillä.

Työseteliin liittyviin tiedusteluihin vastaavat Lasten ja nuorten palveluohjauksen tiimi Leena-Maija Hakkarainen, Nina Lemström-Honkala ja Emmi Rintakoski puh. 03 621 4880 tai lanu.palveluohjaus@hameenlinna.fi.

Työnantajalle

Työsuhteen päättymisen jälkeen

 • työnantaja palauttaa setelin maanantaina 31.10.2017 mennessä Lasten ja nuorten palveluiden neuvontaan, Palvelupiste Kastelliin (Raatihuoneenkatu 11, 13100 Hämeenlinna).
 • setelin liitteeksi on liitettävä kopio nuoren saamasta palkkatodistuksesta työsuhteen ajalta.
 • Hämeenlinnan kaupunki maksaa tuen työnantajan ilmoittamalle tilille. Työnantajalle annettava tuki on 250 euroa. Mikäli seteliä ei palauteta määräaikaan mennessä tai setelin ehdot eivät täyty (esimerkiksi ehtona oleva nettopalkka ei toteudu), ei työsetelin arvoa makseta työnantajalle. Mikäli seteliä ei jostain syystä käytetä, tulee se palauttaa Lasten ja nuorten palveluiden neuvontaan, Palvelupiste Kastelliin.

Työsopimuslain 1. luvun 3 §:n mukaan työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Suosittelemme kirjallisen sopimuksen tekemistä.

Työsopimuslain 6. luvun 7 §:n mukaan ”työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi.”

Työnantajat voivat ottaa yhteyttä maksatukseen liittyvissä asioissa palvelusihteeri Teija Stoltiin puh. 03 621 2362.

Työsetelin hakeminen

Työsetelin hakulomake (word)

 1. Työsetelin hakuohje ja -lomake on saatavissa 13.2.2017 alkaen tällä sivulla tai niitä voi noutaa Hämeenlinnan kaupungin palvelupisteistä. Työseteliin liittyviin tiedusteluihin vastaavat Lasten ja nuorten palveluohjauksen tiimi Leena-Maija Hakkarainen, Nina Lemström-Honkala ja Emmi Rintakoski puh. 03 621 4880 tai lanu.palveluohjaus@hameenlinna.fi. Työseteleitä jaetaan 13.2.2017 alkaen kaikkien Hämeenlinnan kaupungin palvelupisteiden kautta.
 1. Työntekijä ja työnantaja täyttävät hakulomakkeen kumpikin osaltaan.
 1. Täytetty työsetelin hakulomake palautetaan palvelupisteiden neuvontaan. Tällöin tulee setelin hakijan esittää henkilöllisyystodistus.
 1. Hakija saa palvelupisteiden neuvonnasta varsinaisen numeroidun työsetelin, joka toimitetaan työnantajalle.

Palvelupisteet

Palvelupiste Kastelli, Lasten ja nuorten palveluiden neuvonta
Raatihuoneenkatu 11, 13100 Hämeenlinna
ma-pe klo 9–16

Hauhon palvelupiste
Punnanmäentie 18, 14700 Hauho
ma-ti klo 12–19, ke-pe klo 10–16, arkipyhän aattona klo 10–16

Kalvolan palvelupiste
Hollaajantie 3, 14500 Iittala
ma-ke klo 12–19, to-pe klo 10–16, arkipyhän aattona klo 10–16

Lammin palvelupiste
Linjatie 4, 16900 Lammi
ma-ke klo 10–19, to-pe klo 10–16, la klo 10–15

Rengon palvelupiste
Rengonraitti 7, 14300 Renko
ma-ke klo 12–19, to-pe klo 10–16, arkipyhän aattona klo 10–16

Tuuloksen palvelupiste
Pannujärventie 10, 14820 Tuulos
ma-ti klo 14–19, ke-to klo 12–17 (omatoimiaukiolo), pe klo 11–16

Viimeksi muokattu: 18.1.2017