Mikä on palkkatuki? 

Palkkatuki on TE-toimiston määrärahasidonnaista taloudellista tukea työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi. Tuki maksetaan työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Palkkatuki perustuu työttömän työnhakijan palvelutarpeisiin. Tuki on korvausta siitä, että työnantaja saattaa joutua käyttämään tavallista enemmän aikaa työntekijän työnohjaukseen.

Palkattavan työttömän työkokemus voi olla vähäistä, osaaminen vanhentunut, tai työttömän vamma tai sairaus vaikuttaa selviytymiseen tehtävissä.

TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille työllistymistä. TE-toimisto päättää tuen suuruuden ja keston tapaus kerrallaan. 

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Hämeen Te-toimiston kriteerit (kaupunkia koskevat)

 • Työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun asiakkuus (Myp). Palkkatuki 6 kk.
 • Osatyökykyisyys, tukiaikaa ei rajata.
 • Alle 30- vuotias, joka on ollut työnhakijana vähintään 3 kk.  6 kk tuki.
 • 24 kk työttömänä 28 kk aikana. 6 kk tuki.
 • Velvoitetyöllistetty. 1-6 kk tuki.
 • Työtehtävien tulee vastata työmarkkinoilla olevia töitä.
 • Työllistettävällä henkilöllä tulee olla osaamiseen liittyviä vajeita. Työsuhteen tulee parantaa henkilön osaamista.
 • Työttömyyden kestettyä alle vuoden tulee olla henkilöllä pitkäaikaisen työttömyyden riski. 

Kaupungin kriteerit

 • Työsuhteen kesto on 6 kk.
 • Palkattavat ovat pääsääntöisesti työmarkkinatuen kunnan maksuosuuden piiristä.
 • Poikkeuksena alle 30- vuotiaat ja maahanmuuttajataustaiset henkilöt.
 • Työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä olevien osalta työsuhdetta voidaan jatkaa harkinnan mukaan (enintään) 2 kk palkkatukimäärärahoista, jotta henkilö ei palaa työsuhteen jälkeen kunnan maksuosuuden piiriin. 

Palkkatukityösuhteen tavoitteet 

 • Työnkuva vastaa henkilön osaamisen tarpeita ja työmarkkinoilla olevia tehtäviä.
 • Työntekijällä on oikeus käyttää tunti viikossa työajasta omien työelämätaitojen ja – valmiuksien parantamiseen, urasuunnitteluun tai esimerkiksi työnhakuun. 

Miten toimit?

 • Kaupungin paikat on pääsääntöisesti auki tyonpaikka.fi
 • Palkkatukityöllistämisen mahdollisuuksia voi kysyä myös Te-toimiston ja monialaisen yhteispalvelu MYPin kautta.

Mira Sillanpää, strategiapäällikkö, p. 03 621 2013
Heli Pirkkalainen, suunnittelija, p. 03 621 2023

Asiasanat: työllistyminen
Viimeksi muokattu: 19.2.2019