Hämeenlinnan kaupunki ei vastaa tarjoamansa sivustopalvelun (esim. virheelliset tiedot) tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kustannuksista tai haitoista.

Tekijänoikeudet

Hämeenlinnan kaupungilla on tekijänoikeus kaikkeen www-sivuilla julkaistuun materiaaliin (teksti, asiasisältö, kuvat ja palvelut). Sivujen sisältöä ei saa käyttää eikä lainata muussa yhteydessä ilman Hämeenlinnan kaupungin lupaa ja mainintaa lähteestä. Lehdistötiedotteet, uutiset ja muu julkiseksi tarkoitettu materiaali on vapaata julkaistavaksi. Lähde tulee mainita julkaisun yhteydessä.

Hämeenlinnan kaupungin sivuilta on linkkejä myös muihin sivustoihin. Hämeenlinnan kaupunki ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- tai tekijänoikeuksista.

Hämeenlinnan kaupunki ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämästä aineistosta. Hämeenlinnan kaupunki voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Hämeenlinnan kaupungilla on oikeus vapaasti muuttaa sivuston sisältöä tai käyttöehtoja, lakkauttaa sivusto tai keskeyttää sivustopalvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Hämeenlinnan kaupungin ja sivuston käyttäjän väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Palautetta sivuista

Palautetta www-sivuista voi lähettää sähköisen palautekanavan kautta (kohta: Viestintä). Palautemahdollisuus löytyy kaikilta sivuilta.

Sivujen historiaa

Ensimmäiset Hämeenlinnan kaupungin internet-sivut julkaistiin vuonna 1990-luvulla. Perusteellinen sivuston ja julkaisujärjestelmän uudistus otettiin käyttöön kuntaliitoksen myötä vuonna 2009. Uusin uudistus on tehty vuonna 2015, kun sivut muuttuivat laiteriippumattomiksi eli responsiivisiksi.

Asiasanat:
Viimeksi muokattu: 12.10.2015