Haun tulos


Jätelautakunta pyytää pakkausjätteen aluekeräyksestä selvitystä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:ltä, Paperinkeräys Oy:ltä sekä pakkausjätteiden tuottajavastuukeräystä valvovalta Pirkanmaan ELY-keskukselta.
Jyrätien pumppaamolla 22.1.2018 tapahtunut jätevesivuoto näkyy tulosten perusteella nyt Lehijärvessä saakka.

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus päättyy Hattulassa ja osassa Hämeenlinnaa 30.9.2018.

Kiertokapula järjestää vuosittain jokaisen kunnan alueella isomman vaarallisten jätteiden ja metalliromun keräystapahtuman joko keväällä tai syksyllä. Hämeenlinnassa keräystapahtumat ovat 17.4.2018 sekä 21.4.2018.