Haun tulosKemikaalit
11.5.2016
Puun poltto
3.3.2016

Green Office
27.1.2014
Hankinnat
31.3.2015


Tutustu torjuttaviin vieraslajeihin valokuvanäyttelyssä ja osallistu talkoisiin.

Hämeenlinnan ja Hattulan luonnonmuistomerkkejä on kartoitettu Hämeenlinnan seudullisessa ympäristötoimessa ertyisesti vuosina 2014-2016. Nyt niistä on julkaistu kaksi erillistä teosta.


Kohteen sijainti tarkentui paitsi kuvausten myös maastokäyntien pohjalta. Tietoja on hyödynnetty tutkimuksen suunnittelussa.


Hämeenlinnan Jyrätien tuntumassa 22.1.2018 tapahtuneen n. 650 m3:n jätevesivuodon vaikutukset hiipuvat Myllyojassa ja Lehijärvessä.

Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja sarjassa on ilmestynyt Hämeenlinnan seudun vesistöjen tilan seuranta vuosina 2015–2017. Vesistöseuranta on osa Hämeenlinnan kaupungin toteuttamaa vuosittaista ympäristön tilan seurantaohjelmaa.

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tutki kesän 2018 aikana 17 eri järveä yhteensä 23 eri näytepisteellä.

Fiksu Assa -hankkeessa kehitetään asukkaiden vähähiilistä arkea tukevia palveluita raideliikenteen asemilla Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.


Hulevesi
15.11.2018

Ympäristö
3.1.2017


Melu
18.4.2018


Öljyvahingot
26.9.2018Pohjavedet
21.3.2017

Uimarannat
13.9.2018

Vieraslajit
11.5.2018