Päivi Karlsson

Palvelusihteeri
Sosiaali- ja terveystoimiala / Asiakasohjaus ja hankinta / Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö
Talaskuja 3, 1 krs
13200 Hämeenlinna
puh: (03) 621 2487
fax: (03) 621 3110
paivi.karlsson(at)hameenlinna.fi
1. oman alueen+yksiköiden uusien kotihoidon asiakkaiden palvelu-ja maksupäätökset sekä vuosittaiset maksutarkistukset/maksupäätökset, 2. perhehoidettavien asiakaslaskutus, 3. kotihoidon tuntikehysmuutosten teko, 4. oman alueen sekä Keinukamarin palvelutalojen ostolaskut (asiatarkistus ja tiliöinti), 5. perintö- ja testamenttivarojen koordinointi, käyttö, valvonta, saldoselvitykset vuosittain (kotona asumisen tukemiseen käyttösuunnitelman mukaan), 6. perhehoitajille myönnettävät käynnistämiskorvaukset (päätökset), 6. pienimuotoiset asuntojen muutostyöt perintö- ja testamenttivaroista sekä niistä päätökset, ALUE 2:, Kotihoito: Kauriala-Myllymäki (yksityinen Attendon alue), Tehostettu palveluasuminen: Ilonpisara, Hoivia Oy Esperi Care Oy, Lintumäen palvelutalo, Teerimäen palvelutalo, Ilveskoti, ikäihmisten perhehoito