Data: data.ikäihmiset.melt • Chart ID: MotionChartID56c4f9855e1
R version 3.1.0 (2014-04-10) • googleVis-0.5.1Google Terms of UseData Policy

Tilastojen lähteet:

Indikaattorin nimi SotkaNetissä

Tuottaja: tilasto

75 vuotta täyttäneet, % väestöstä (id: 171)Tilastokeskus: Väestötilasto
75 vuotta täyttäneiden asuntokunnat, % kaikista asuntokunnista (id: 2449)Tilastokeskus: Asuntokunnat ja asuinolot
75 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokunnat, % vastaavanikäisten asuntokunnista (id: 2451)Tilastokeskus: Asuntokunnat ja asuinolot
Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 690)Kansaneläkelaitos (Kela): Tilasto sairaanhoitokorvauksista
Eläkkeensaajan hoitotuen saajat / 1 000 asukasta (id: 2419)Kansaneläkelaitos (Kela): Tilasto Kelan vammaisetuuksista
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 1803)Kansaneläkelaitos (Kela): Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin sepelvaltimotaudin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 1822)Kansaneläkelaitos (Kela): Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin verenpainetaudin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 1821)Kansaneläkelaitos (Kela): Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista
Huoltosuhde, demografinen (id: 761)Tilastokeskus: Väestötilasto
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 3261)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri
Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä (id: 307)Eläketurvakeskus (ETK): Kela/ETK yhteistilasto
Kotipalveluiden käyttökustannukset yhteensä, 1000 euroa (id: 1363)Tilastokeskus: Kuntien taloustilasto
Kotona asuvat 75 - 84-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 1250)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterit
Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 1251)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterit
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 3262)Tilastokeskus: Kunnan/kuntayhtymän sosiaalipalvelujen toimintatilasto
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 3216)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kotihoidon laskenta 30.11.
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 3558)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Toimeentulotukirekisteri
Toimeentulotukea saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 3559)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Toimeentulotukirekisteri
Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 313)Kansaneläkelaitos (Kela): Tilasto Kelan eläkkeistä
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 3367)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterit
Vanhusten laitospalveluiden käyttökustannukset yhteensä, 1000 euroa (id: 1345)Tilastokeskus: Kuntien taloustilasto
Väestö 31.12. (id: 127)Tilastokeskus: Väestötilasto
Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä (id: 237)Tilastokeskus: Asuntokunnat ja asuinolot