Data: data.kouluterveyskysely.melt • Chart ID: MotionChartID56c66404760
R version 3.1.0 (2014-04-10) • googleVis-0.5.1Google Terms of UseData Policy

Tilastojen lähteet:

Indikaattorin nimi SotkaNetissä

Tuottaja: tilasto

Avioeroja 25 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä naimisissa olevaa (id: 304)Tilastokeskus: Väestötilasto
Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 2357)Kansaneläkelaitos (Kela): Tilasto sairaanhoitokorvauksista
Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista (id: 292)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / 1 000 13 - 17-vuotiasta (id: 2484)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Erikoissairaanhoitotilasto
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja, % väestöstä (id: 3223)Kansaneläkelaitos (Kela): Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (id: 3905)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista (id: 286)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista (id: 290)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely
Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (id: 3907)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (id: 1514)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely
Koulun fyysisissä työoloissa puutteita, % 8. ja 9.luokan oppilaista (id: 283)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely
Koulutustasomittain (id: 180)Tilastokeskus: Väestön koulutusrakenne
Kunnan yleinen pienituloisuusaste (id: 3099)Tilastokeskus: Tulonjaon kokonaistilasto
Lapsiperheet, % perheistä (id: 179)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Syntyneiden lasten rekisteri
Nuuskaa päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (id: 335)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely
Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (id: 326)Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM): Työnvälitystilasto
Päivittäin vähintään kaksi oiretta, % 8. ja 9. luokan oppilaista (id: 287)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely
Sukupuoliyhdynnässä olleet, % 8. ja 9. luokan oppilaista (id: 3142)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely
Toimeentulotukea saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 5)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Toimeentulotukirekisteri
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (id: 289)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely
Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista (id: 288)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely
Vanhemmuuden puutetta, % 8. ja 9.luokan oppilaista (id: 284)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely
Väestö 31.12. (id: 127)Tilastokeskus: Väestötilasto
Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä (id: 74)Tilastokeskus: Väestötilasto
Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista (id: 3906)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely