Data: data.lapset.melt • Chart ID: MotionChartID56c31a06089
R version 3.1.0 (2014-04-10) • googleVis-0.5.1Google Terms of UseData Policy

Tilastojen lähteet:

Indikaattorin nimi SotkaNetissä

Tuottaja: tilasto

0 - 6-vuotiaat, % väestöstä (id: 7)Tilastokeskus: Väestötilasto
7 - 15-vuotiaat, % väestöstä (id: 167)Tilastokeskus: Väestötilasto
Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista (id: 190)Tilastokeskus: Asuntokunnat ja asuinolot
Asuntokunnat, joissa on vähintään yksi alle 18-vuotias henkilö, % kaikista asuntokunnista (id: 2445)Tilastokeskus: Asuntokunnat ja asuinolot
Avioeroja 25 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä naimisissa olevaa (id: 304)Tilastokeskus: Väestötilasto
Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 2357)Kansaneläkelaitos (Kela): Tilasto sairaanhoitokorvauksista
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastenpsykiatria / 1 000 0 - 12-vuotiasta (id: 2483)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Erikoissairaanhoitotilasto
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / 1 000 13 - 17-vuotiasta (id: 2484)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Erikoissairaanhoitotilasto
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin astman vuoksi oikeutettuja 0-15-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 1804)Kansaneläkelaitos (Kela): Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 0 - 15-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 230)Kansaneläkelaitos (Kela): Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista
Huostassa olleet 0 - 17-vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 1244)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Lastensuojelurekisteri
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 191)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Lastensuojelurekisteri
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista (id: 286)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kouluterveyskysely
Lapsiperheet, % perheistä (id: 179)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Syntyneiden lasten rekisteri
Lasten- ja nuorisopsykiatriseen hoitoon yli 3 kk odottaneet alle 23-vuotiaat 31.12. (id: 3131)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy
Lasten pienituloisuusaste (id: 228)Tilastokeskus: Tulonjaon kokonaistilasto
Lasten päivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 3085)Tilastokeskus: Kunnan/kuntayhtymän sosiaalipalvelujen toimintatilasto
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 - 17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 1245)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Lastensuojelun avohuollon asiakkaat
Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1 000 0 - 7-vuotiasta (id: 2453)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Perusterveydenhuoltotilasto
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet yksinhuoltajakotitaloudet, % toimeentulotukea saaneista kotitalouksista (id: 3039)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Toimeentulotukirekisteri
Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä (id: 423)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Toimeentulotukirekisteri
Väestö 31.12. (id: 127)Tilastokeskus: Väestötilasto
Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä (id: 74)Tilastokeskus: Väestötilasto