Data: data.talous.melt • Chart ID: MotionChartID56c67dd10
R version 3.1.0 (2014-04-10) • googleVis-0.5.1Google Terms of UseData Policy

Tilastojen lähteet:

Indikaattorin nimi SotkaNetissä

Tuottaja: tilasto

Elatussuhde (id: 182)Tilastokeskus: Työssäkäyntitilasto
Huoltosuhde, demografinen (id: 761)Tilastokeskus: Väestötilasto
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, Koulutus, Terveys- ja sosiaalipalvelut, % työllisistä (id: 3861 info )Tilastokeskus: Työssäkäyntitilasto
Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä (id: 307)Eläketurvakeskus (ETK): Kela/ETK yhteistilasto
Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas (id: 1074)Tilastokeskus: Kuntien taloustilasto
Kunnan yleinen pienituloisuusaste (id: 3099)Tilastokeskus: Tulonjaon kokonaistilasto
Lainakanta, euroa / asukas (id: 3180)Tilastokeskus: Kuntien taloustilasto
Maatalous, metsätalous ja kalatalous, % työllisistä (id: 3859)Tilastokeskus: Työssäkäyntitilasto
Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (id: 326)Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM): Työnvälitystilasto
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1073)Tilastokeskus: Kuntien taloustilasto
Suhteellinen velkaantuneisuus, % (id: 3181)Tilastokeskus: Tulonjaon kokonaistilasto
Teollisuus, % työllisistä (id: 3862)Tilastokeskus: Työssäkäyntitilasto
Työlliset, % väestöstä (id: 2328)Tilastokeskus: Työssäkäyntitilasto
Työttömät, % työvoimasta (id: 181)Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM): Työnvälitystilasto,Tilastokeskus: Työssäkäyntitilasto
Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 313)Kansaneläkelaitos (Kela): Tilasto Kelan eläkkeistä
Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas (id: 3179)Tilastokeskus: Kuntien taloustilasto
Valtionosuudet, % nettokustannuksista (id: 460)Tilastokeskus: Kuntien taloustilasto
Verotulot, euroa / asukas (id: 3177)Tilastokeskus: Kuntien taloustilasto
Vuosikate, euroa / asukas (id: 3178)Tilastokeskus: Kuntien taloustilasto
Väestö 31.12. (id: 127)Tilastokeskus: Väestötilasto