Data: data.työikäiset.melt • Chart ID: MotionChartID56c7d52cfa
R version 3.1.0 (2014-04-10) • googleVis-0.5.1Google Terms of UseData Policy

Tilastojen lähteet:

Indikaattorin nimi SotkaNetissä

Tuottaja: tilasto

16 - 24-vuotiaat, % väestöstä (id: 168)Tilastokeskus: Väestötilasto
25 - 64-vuotiaat, % väestöstä (id: 169)Tilastokeskus: Väestötilasto
Ahtaasti asuvat asuntokunnat, % kaikista asuntokunnista (id: 183)Tilastokeskus: Asuntokunnat ja asuinolot
Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista (id: 190)Tilastokeskus: Asuntokunnat ja asuinolot
Avioeroja 25 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä naimisissa olevaa (id: 304)Tilastokeskus: Väestötilasto
Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 18 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä (id: 2358)Kansaneläkelaitos (Kela): Tilasto sairaanhoitokorvauksista
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 16 - 24-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 231)Kansaneläkelaitos (Kela): Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista
Korkea-asteen koulutuksen saaneet, % 15 vuotta täyttäneistä (id: 3195)Tilastokeskus: Tutkintorekisteri
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 3219)Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM): Työnvälitystilasto
Koulutustasomittain (id: 180)Tilastokeskus: Väestön koulutusrakenne
Kunnan yleinen pienituloisuusaste (id: 3099)Tilastokeskus: Tulonjaon kokonaistilasto
Lapsiperheet, % perheistä (id: 179)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Syntyneiden lasten rekisteri
Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta (id: 1552)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Perusterveydenhuoltotilasto
Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (id: 326)Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM): Työnvälitystilasto
Päihdesairauksien vuodeosastohoitojaksot 15 - 24-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä (id: 1279)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Erikoissairaanhoitotilasto
Sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä (id: 305)Kansaneläkelaitos (Kela): Tilasto sairauspäivärahasta
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 234)Tilastokeskus: Tutkintorekisteri
Toimeentulotukea saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 405)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Toimeentulotukirekisteri
Toimeentulotukea saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 5)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Toimeentulotukirekisteri
Toimeentulotuki, euroa / asukas (id: 451)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Toimeentulotuen menotilasto
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 306)Eläketurvakeskus (ETK): Eläketilastot
Työlliset, % väestöstä (id: 2328)Tilastokeskus: Työssäkäyntitilasto
Työttömät, % työvoimasta (id: 181)Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM): Työnvälitystilasto,Tilastokeskus: Työssäkäyntitilasto
Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista (id: 3071)Tilastokeskus: Väestötilasto
Väestö 31.12. (id: 127)Tilastokeskus: Väestötilasto