Data: data.yleiskuvaus.melt • Chart ID: MotionChartID56c47957c0a
R version 3.1.0 (2014-04-10) • googleVis-0.5.1Google Terms of UseData Policy

Tilastojen lähteet:

Indikaattorin nimi SotkaNetissä

Tuottaja: tilasto

Ahtaasti asuvat asuntokunnat, % kaikista asuntokunnista (id: 183)Tilastokeskus: Asuntokunnat ja asuinolot
Asunnottomat yksinäiset / 1 000 asukasta (id: 2618)Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA): Kuntien asuntomarkkinaselvitykset
Avioeroja 25 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä naimisissa olevaa (id: 304)Tilastokeskus: Väestötilasto
Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot (id: 3126)Tilastokeskus: Tulonjaon kokonaistilasto
Huoltosuhde, demografinen (id: 761)Tilastokeskus: Väestötilasto
Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu (id: 184)Kansaneläkelaitos (Kela): Muut Kelan tilastot
Keskiasteen koulutuksen saaneet, % 15 vuotta täyttäneistä (id: 3193)Tilastokeskus: Tutkintorekisteri
Korkea-asteen koulutuksen saaneet, % 15 vuotta täyttäneistä (id: 3195)Tilastokeskus: Tutkintorekisteri
Koulutustasomittain (id: 180)Tilastokeskus: Väestön koulutusrakenne
Kunnan yleinen pienituloisuusaste (id: 3099)Tilastokeskus: Tulonjaon kokonaistilasto
Lapsiperheet, % perheistä (id: 179)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Syntyneiden lasten rekisteri
Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (id: 326)Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM): Työnvälitystilasto
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta (id: 3113)Tilastokeskus: Oikeus- ja rikostilastot
Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1000 asukasta (id: 3114)Tilastokeskus: Oikeus- ja rikostilastot
Päihtyneiden säilöönotot / 1000 asukasta (id: 3094)Tilastokeskus: Oikeus- ja rikostilastot
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas (id: 1073)Tilastokeskus: Kuntien taloustilasto
Synnyttäneisyys (id: 677)Tilastokeskus: Vaalit
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa, pistemäärä (id: 4092)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Terveyden edistämisaktiivisuus (TEAviisari) kysely kuntajohdolle
Toimeentulotukea saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 5)Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Toimeentulotukirekisteri
Toimeentulotuki, euroa / asukas (id: 451 info )Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Toimeentulotuen menotilasto
Työlliset, % väestöstä (id: 2328)Tilastokeskus: Työssäkäyntitilasto
Työttömät, % työvoimasta (id: 181)Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM): Työnvälitystilasto,Tilastokeskus: Työssäkäyntitilasto
Väestö 31.12. (id: 127)Tilastokeskus: Väestötilasto
Väestö, keskiväkiluku (id: 2616)Tilastokeskus: Väestötilasto
Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista (id: 324)Tilastokeskus: Asuntokunnat ja asuinolot
Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä (id: 74)Tilastokeskus: Väestötilasto
Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, % (id: 3076)Tilastokeskus: Väestötilasto