Kehitysideoita kouluruokailuun

Paremmalla kouluruoalla parannettaisiin oppilaiden ja kouluhenkilökunnan hyvinvointia.

Miksi?
Oppilaat jaksaisivat opiskella paremmin. Oppilaat kävisivät kaupan sijasta syömässä. Lisää hyvinvointia koulussa.

Ketkä hyötyy?
Kaikki kouluruokaa kuluttavat.

Paljon maksaa?
2,66 euroa -> 3,5 euroa per annos.

  • ruoan laatua paremmaksi, ei tulisi niin paljoa hävikkiä, lihaa enemmän.
  • On luvattu äänestysmahdollisuutta, mutta sovelluksesta ei löydy mitään.
  • Ruokahävikkiin puuttuminen

Vastaus: 

Palmia vastaa aloitteeseen seuraavasti:

Kiitos palautteestanne!
Hienoa huomata, että pidätte hyvinvointia ja jaksamista tärkeinä asioina.
Kouluruoka kattaa kolmanneksen koko päivän energiatarpeesta, joten on erittäin tärkeää syödä kaikki aterianosat ja kunnon kokoinen annos. Tämä auttaa teitä parhaalla mahdollisella tavalla jaksamaan koulupäivinä. Päivittäin on tarjolla kouluruokasuosituksien mukainen täysipainoinen ateria, joka koostuu vaihdellen liha-, kana-, kala- tai kasvisruoasta.
Ruokahävikin muodostumista seurataan palvelukeittiöillä aktiivisesti ja tehdään töitä sen eteen, että ruokahävikkiä saataisiin pienemmäksi. Oppilaat voivat itse vaikuttaa hävikin pienenemiseen tulemalla lounaalle kouluravintolaan.
Voitte antaa meille palautetta läpi vuoden esimerkiksi Palmian kouluruoka-sovelluksen kautta. Nämä kaikki palautteet huomioidaan ja toiveet käsitellään sekä mahdollisuuksien mukaan huomioidaan esimerkiksi ruokalistasuunnittelussa.

Hämeenlinnan kaupungin osallisuuskoordinaattorin vastaus:

Aloite vietiin Nuorten huippukokoukseen ja se sai huippuäänestyksessä toiseksi eniten ääniä, 45% äänistä. Huippukokouksessa todettiin, että kouluruuan hintaa ei voida nostaa vain yhdelle ikäluokalle vaan sen pitäisi kattaa kaikki peruskoulun luokka-asteet. Tähän 30 000 euroa ei riittäisi.