Koulutusta ja tietoa seksuaalisen väkivallan kohtaamiseen

Monet seksuaalisesta väkivallasta kärsivät nuoret eivät tiedä mitä tehdä, tai kenelle kertoa kokemastaan. Monet nuoret myös saattavat kokea, ettei heidän avunpyyntöään kuulla. Asia on vakava ja tarvitsee hoitoa

Aloitteen ideana olisi selventää lapsille ja nuorille heidän seksuaalioikeutensa, sekä antaa opettajille ja muille auktoriteettiasemassa oleville ihmisille koulutusta siitä, miten auttaa nuorta tällaisessa tilanteessa. Koulutus myös kattaisi sen, että seksuaalisesta häirinnästä ja siihen liittyvästä opetettaisiin nuoria ajoissa.

Budjetti olisi n. 10 000 euroa.

Vastaus:

Hämeenlinnan kaupungin osallisuuskoordinaattori:

Aloite vietiin Nuorten huippukokoukseen ja se sai huippuäänestyksessä 14% annetuista äänistä. Aloite ei saanut rahoitusta huippualoitteille varatausta määrärahasta, mutta aloitetta tullaan viemään eteenpäin sivistys- ja hyvinvointitoimialalla.