Solvikin rannalle laituri

Solvikin rannalle laituri

Rannan siistimistä + kalusteiden ja uimakopin kunnostusta.

Rannalle laituri, koko aluetta viihtyisämmäksi perheille. Uimarannan käyttö lisääntyisi ja siellä olisi mukavampi viettää aikaa kavereiden tai perheen kesken.

Vastaus:​

Kaupungin ulkoliikuntamestarin vastaus:

Solvikin rannalle ei ole toistaiseksi tulossa laituria. Alueella ollut jonkin verran ilkivaltaa ja paikallisen asukasyhdistyksen kanssa on käyty keskustelua ja hekään eivät toivo alueelle laituria, jotta ilkivalta ja häiriötekijät eivät kasvaisi.