tukea perheille

Ohjautuminen lapsiperheiden palveluihin

Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa saat neuvontaa, ohjausta, tukea ja apua mahdollisimman pian yhteydenoton jälkeen. Lapsiperheiden kotipalveluun, perhekuntoutus Polkuun ja puhe- ja toimintaterapiaan ohjaudutaan itsenäisesti. Perheneuvolaan, varhaisen …