Fiksua työtä, kevät 2022: Kohonnutta verenpainetta sairastavan asiakkaan hoito ja omahoidon tukeminen

Työ on osa YAMK opiskelujen opinnäytetyötä. Työssä laadittiin sähköinen ohjauskansio sekä fraasit potilastietojärjestelmään, perusterveydenhuollon henkilökunnalle avuksi kohonnutta verenpainetta sairastavan asiakkaan hoidossa. Ne sisältävät tietoa kohonneesta verenpaineesta, siihen vaikuttavista tekijöistä, sen hoidosta niin lääkityksen avulla kuin elämäntavoillakin, omahoidosta, hoidon seurannasta ja tavoitteista sekä asiakkaan sitouttamisesta.

Ohjeistuksessa on huomioitu niin valtakunnalliset ohjeet kuin paikallisesti sovitut, yhteiset toiminta tavatkin. Tietoa voidaan käyttää paitsi asiakkaiden ohjauksessa, myös henkilökunnan perehdytyksessä ja opiskelijoiden ohjauksessa. Yhtenäisen ohjauksen avulla taataan asiakkaille yhtenäinen tieto ja tuki omahoitoon. Työssä olevien linkkien kautta on mahdollista antaa asiakkaalle yksilölliset ohjeet ja hakea asiakasta ja ammattilaista parhaiten palveleva tieto ja ohjeistus.

Kansio otettiin käyttöön terveyspalveluissa joulukuussa 2021.

Jatkossa kansion toimivuutta on tarkoitus arvioida säännöllisesti ja huolehtia sen ajantasaisuudesta tarkistamalla mm. linkkien toimivuus.

Kehittäjä

sairaanhoitaja Saija Hirvi, Viipurintien terveysasema

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.