Fiksua työtä, kevät 2022: Rokotustodistusten sähköinen korjauspyyntö

Koronapandemia on aiheuttanut terveydenhuollolle suurta kuormitusta. Rokotustodistusten korjaamiseen liittyviä asiakasyhteydenottoja tuli valtava määrä terveydenhuollon ammattilaisille. Korjauksille ei ollut valmiiksi olemassa selkeää yhteydenottokanavaa asiakkaille, mikä kuormitti etenkin puhelujen muodossa. Innovaatiossa hyödynnettiin Kansalaisen terveyspalveluiden ajanvaraus-palvelua, jonka kautta asiakas pystyy tunnistautumaan ja tekemään suoraan Lifecareen määritetylle kalenterille ajanvarauksen korjauspyynnöstä. Samalla asiakkaan henkilötiedot siirtyvät tietoturvallisesti suoraan ajanvaraukseen. KHSHP alueen muut pääkäyttäjät ovat voineet hyödyntää ratkaisua omissa organisaatioissaan. Palvelu nopeuttaa asiakkaan asiointia ja vähentää terveydenhuollon ammattilaisten kuormaa.

Käyttöönotto oli nopeaa ja ilmaista. Innovaatio tarjosi asiakkaille asiointikanavan koronatodistusongelmiin puhelun sijasta. Ratkaisulla pystyttiin ohjaamaan isoja asiakasvirtoja suoraviivaisemmin ja tehokkaammin käsittelyyn. Tällä innovaatiolla on helpotettu koronarokotustodistusten korjaamiseen liittyvää kysyntäpainetta, joka on ollut volyymiltaan erittäin suuri. Kyseessä on merkittävä uusi palvelu (tuote) asiakkaille ja toimintatapa henkilöstölle, eli vaikutuksia on sekä palvelutuotantoon että organisaationsisäiseen toimintaan.

Innovaatio tukee myös Hämeenlinnan kaupungin strategisia tavoitteita: Resurssiviisaus (→sähköinen ratkaisu on edullinen, tuloksellisuus). Oikein mitoitetut peruspalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin (→asiakkaille tarjotaan uusi palveluväylä, joka nopeuttaa ja sujuvoittaa palvelun saamista). Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta (→innovaatiolla helpotetaan henkilöstön työpainetta ja siten se edistää myös työhyvinvointia)

Kehittäjä

palvelusuunnittelija Catja Iljoff, Hämeenlinnan Terveyspalvelut, Tukipalvelut

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.