Liiketoimintaa tehdään asiakkaalle eli ihmiselle

Linnan Business Turnajaisten KASVUsarjan kolmas valmennuspäivä keskittyi ihmisiin ja asiakkaisiin. Aamun alustuksessa Veikko Törrönen toi esiin liiketoimintamuotoilun ja strategian kannalta tärkeimmän asian: kaikkea tehdään ihmisille. Yrityksessä on ihmisiä töissä ja ihmisiä asiakkaana, joten kaiken keskiössä tulee olla ihmiset ja inhimilliset tekijät. Yrityksen strategia ja suunnitelma tulee olla henkilöstön omaksuttavissa ja niin konkreettisella tasolla, että se koskettaa kaikkia.

Miespuolinen luennoitsija pitää esitystä.

Työpajaosuudessa syvennyttiin Olli Leppäsen johdolla asiakkaan ymmärtämiseen. Yrityksen tavoitteena voi olla tuottaa omistajilleen voittoa, mutta rahaa, kassavirtaa ja voittoa ei tule ilman asiakasta. Yrityksen toiminnan tärkein tukipilari ja toiminnan kaikessa keskiössä tulee siis olla asiakas!

Yrityksen on tunnettava asiakkaansa, jotta voidaan luoda asiakasta kiinnostavia tuotteita ja palveluita, sekä tietenkin myydä ja markkinoida näitä onnistuneesti. Ryhmätöissä pureuduttiin ensin pohtimaan yritysten nykyisiä asiakkaita, jonka jälkeen lähdettiin määrittelemään oman kasvuidean asiakaspersoonia. Päivän aikana sivuttiin myös edellisen kerran aihetta, palvelupolkua, useasti koska on tärkeää muistaa missä kohdissa palvelupolkua asiakas on kontaktissa yritykseen. Nykyään digitaaliset palvelut ovat ensimmäinen kosketus asiakkaaseen ja silloin pitää jo pystyä puhuttelemaan oikeaa asiakaskohderyhmää.

Ryhmätöiden vilkkaassa keskustelussa paneuduttiin neljään kysymykseen asiakkaista:

  1. Kenen haluat ostavan sinun tuotteita/palveluita?
  2. Mitä pitää tapahtua, että he ostavat?
  3. Mitä pitää tapahtua, että he ostavat edelleen?
  4. Mikä on suurin este ostamiselle?
Fläppitaulu, johon on piirretty eri asiakastyyppejä.

KASVUsarjan yritysten ostajapersoonia oli monenlaisia. Ostajapersoonan määrittely auttaa pitämään asiakkaan mukana kaikessa toiminnassa ja suunnittelemaan kohdennettua markkinointia. Ostajapersoona kannattaa kuvata mahdollisimman tarkkaan eli nimi, ikä, valokuva, kiinnostuksen kohteet ja muut tunnistettavat piirteet, mistä kanavista hänet tavoittaa ja mikä herättää huomion. Tavoiteltavia ostajia löytyikin monenlaisia, kuten esimerkiksi Ismo Veneilijä, Tesla Timo, Sauli Saunoja, Niina Nautiskelija ja Annikki isoäiti.

Lue lisää Linnan Business Turnajaisista


Kirjoittajat:

Outi Mertamo on Linnan Kehitys Oy:n matkailuasiantuntija.
Tutustu Outiin