Mitä nuorilla on lautasillaan? Kannanotto syömishäiriöiden ennaltaehkäisemisen puolesta

Ruokaan, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät sisällöt ovat vahvasti pinnalla tämän hetken medioissa. Tehdessämme etsivää työtä verkossa olemme havainneet, että painonpudotukseen, oikeanlaiseen kuntoiluun, ruokavalioon ja ulkonäköön liittyvät pohdinnat ovat yleisiä keskustelun avauksia myös nuorten käyttämissä sosiaalisissa medioissa. Nuorten huomiosta kilpailevat virallisten suositusten lisäksi erilaiset somevaikuttajat, hyvinvointiohjelmat ja trendiruokavaliot ketodieeteistä pätkäpaastoihin. Syömiseen ja ruokaan liittyy myös paljon tunteita ja eettisiä kysymyksiä, ja viime kädessä taloudellinen tilanne sanelee valintojen realiteetit.

Mökäkone Kuva Taru Arnkil
Mökäkone. Kuva Taru Arnkil

Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan joka kymmenes kutsuntaikäinen nuori mies kärsii häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä. Joka kuudes nainen ja joka neljäskymmenes mies on kärsinyt syömishäiriöstä varhaisaikuisuuteen mennessä. Miesten osuus on todennäköisesti tunnistettua suurempi. Syöminen voi olla häiriintynyttä, vaikka syömishäiriötä ei varsinaisesti tunnistettaisi. Taustalla vaikuttaa usein henkinen pahoinvointi. Koronavuoden aikana syömiseen liittyvät huolet ovatkin nousseet myös etsivän nuorisotyön kohtaamien nuorten kertomuksissa esille aiempaa enemmän.

Kohtaamamme nuoret kertovat, että tuen tarvetta syömiseen ja kehonkuvaan liittyvissä asioissa ei aina tunnisteta. Nuori voi itse kokea ruoka- tai liikuntasuhteensa ongelmalliseksi, vaikka hänelle ei voida diagnosoida mitään fyysistä sairautta tai syömishäiriötä. Nuorten on vaikea hahmottaa, mistä aihepiiriin liittyvää tukea voisi hakea. Häiriintynyttä syömistä koskevan väitöskirjan tehnyt tutkija Marjukka Nurkkala vahvistaa Helsingin sanomien haastattelussa (maksumuurin takana), että häiriintynyttä syömistä ei aina tunnisteta palvelujärjestelmässämme varsinkaan miesten kohdalla.

Nuorten suhde ruokaan ja liikuntaan on kompleksinen yhdistelmä terveyskysymyksiä, ulkonäköodotuksia, yhteisöön kuulumisen tarvetta, tunnesäätelyä, eettisiä kysymyksiä, itseilmaisua, identiteetin rakentamista ja taloudellisia edellytyksiä. Nuoret tarvitsevat tietotulvan äärellä matalalla kynnyksellä löytyvää tukea tehdä valintoja, jotka tukevat juuri heidän hyvinvointiaan. Jos tunnistamme paremmin nuorten ruoka- ja liikuntasuhteisiin liittyvää moninaisuutta, voimme tukea nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia ja mielenterveyttä sekä ennaltaehkäistä syömishäiriöiden kehittymistä.  

Keskustelun avauksena aiheeseen etsivä nuorisotyö järjestää yhdessä Syömishäiriöliitto Syli ry:n kanssa nuoria kohtaaville ammattilaisille koulutuksen, jossa pureudutaan nuorten ruokasuhteen, kehonkuvan ja häiriintyneen syömisen moninaisuuteen sekä pohdintaan keinoja nuorten tukemiseen.

Herättikö teksti ajatuksia tai tahdotko ilmoittautua mukaan 3.6. pidettävään etäkoulutukseen? Ota yhteyttä!

Etsivän nuorisotyön koordinaattori Ira Selkälä, ira.selkala@hameenlinna.fi, 050 449 1221

Tukea ja tietoa syömisen häiriöistä: www.syomishairioliitto.fi