Tarinoita sosiaalityöstä: Sosiaalityö elämän haasteiden tieteenä

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana olemme saaneet kuulla paljon kehuja ja kiitoksia hoitotyön ammattilaisille. He ovat väsymättä pelastaneet ihmishenkiä, hoitaneet välittävästi sairastuneita ja tukeneet huolestuneita läheisiä. Tämä työ on todella merkittävää ja haluan itsekin nostaa hattua näille arjen sankareille. Kiitos! Luotettava terveydenhuoltojärjestelmä toimii kansalaisten huolien kannattelijana, mutta usein sosiaaliala ja sosiaalityö jäävät näissä keskusteluissa sivurooliin.

Työskentelen sosiaalityöntekijänä ja olen huomannut, että koronaviruksen tuoman poikkeustilan aikana myös sosiaalialasta ja sosiaalityöstä on uutisoitu aiempaan enemmän. Tietoa on saatu esimerkiksi sosiaalietuuksista vastaavan Kelan takkuilujen selvittelystä ja lastensuojeluilmoitusten määrän vähenemisestä.

Tämä antaa kuitenkin vain osittaisen kuvan siitä, miten tärkeässä roolissa sosiaalityö on ollut poikkeustilan aikana ja millainen sen rooli on yhteiskunnassamme. Sosiaalityössä on nimittäin kunnianhimoisesti sanottuna kyse koko elämästä. Itse kutsunkin sosiaalityötä leikkisästi ihmiselämän haasteiden tieteeksi.

Tavallaan voisi sanoa, että usein sosiaalityötä tarvitsevat ihmiset, joiden elämässä on meneillään jonkinlainen lyhyt- tai pitkäkestoinen poikkeustila.

Raha-asioiden sotkeutuminen tai velkaantumiskierre, vaikeus hallita päihteidenkäyttöä, pitkäaikaissairaus tai äkillinen sairastuminen, avioero tai muu ihmissuhteiden kriisi, mielenterveyden järkkyminen, väkivallan äärellä eläminen tai vaikkapa suuri huoli lapsesta.

Kaikki nämä ovat ilmiöitä, joita kuka tahansa voi joutua elämässä kohtaamaan. Aivan kuten koronaankin voi sairastua kuka tahansa.

Sosiaalityön arki on täynnä vaikeita ja monimutkaisia kokonaisuuksia. Tämä on haasteena, kun työpöydän ääressä on koko ihmiselämä ja arjen yksityiskohdat. Usein työpöydältään löytää myös kiirettä ja priorisointia, mikä on tietenkin arkea myös hoitotyössä. Uskallan kuitenkin väittää, että sosiaalityön tavoitteena on aina kohdata ihminen ihmisenä. Lisäksi tavoitteena on ohjata, neuvoa ja auttaa siten, että yksilön voimavarat ja mahdollisuudet voida ja pärjätä paremmin kasvavat.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan sosiaalityö perustuu ihmisoikeuksiin ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaiseen ajatukseen. Sosiaalityössä pyritään lisäksi sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseen ja vähentämiseen yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja rakenteiden tasolla. Tämä kuulostaa ylevältä, mutta ajattelen, että sosiaalityö on pohjimmiltaan työtä ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseksi.

Tavoitteena on nähdä ihminen kokonaisuutena. Lisäksi pyritään löytämään yhdessä ratkaisuja siihen, miten vaikkapa koronaviruksen mukanaan tuoma työttömyys, äkillinen velkaantuminen, huoli lapsen pärjäämisestä koulussa sekä oman vanhemman yksinäisyys olisivat kokonaisuutena kestettävissä. Elämä on kokonaisuus.

Eveliina Julkunen
sosiaalityöntekijä, YTM