Strategiset valinnat – ja poisvalinnat

Mr. liiketoimintamuotoilija Veikko Törrönen Kreapal Designistä muistutti Parkin aamukahveilla kuulijansa jälleen siitä, miksi strategia on vaikeasti ymmärrettävä käsite ja siitä miksi sen ei tarvitse olla niin. Strategiaa tehdään ihmisille ja työntekijöille, sen tekevät ihmiset ja työntekijät sekä ihmisten, niiden työntekijöiden tulee seurata strategian etenemistä viikoittain osana käytännön työn tekemistä.

Strategia on aina valintoja, myös poisvalintoja. Strategia on suunnitelma, jossa valinnat tuodaan näkyvästi esille. Yritys itse päättää valitsemansa suunnan, mutta asiakkaat kertovat miten se kannattaa tehdä.

Miespuolinen luennoitsija pitää esitystä.

Linnan Business Turnajaisten KIIHDYTYSsarjan työpajassa valintoja ja poisvalintoja perattiin tällä kertaa harvinaisen yksinkertaisella, jopa brutaalilla tavalla. Alkuun Veikko kiteytti sen, mistä liikevaihdonkasvattamisessa on kyse. Siihen on olemassa vain kolme tapaa:

  1. Kasvata asiakkaiden määrää tilikauden aikana (kpl)
  2. Kasvata keskikaupan kokoa tilikauden aikana (€)
  3. Kasvata asiakkaiden ostotiheyttä tilikauden aikana (%)

Kasvu syntyy näiden kolmen yhdistelmästä. Kun valittu kasvupolku on selvä, voidaan miettiä asiakkaiden määrän, keskikaupan koon ja ostotiheyden kasvattamisen keinot. Mistä ostopolun madaltamisessa on kyse: Riskin tunne alas ja arvon tunne ylös.

Puheensorinan jälkeen huomattiin, että lyhyellä pohtimisella asiakkaiden määrän kasvattamiseksi oli taululle muodostunut 28 erilaista tapaa, keskikaupan koon kasvattamiseksi oli löydetty 15 tapaa ja asiakkaiden ostotiheyden kasvattamiseksi 11 erilaista keinoa. Tämä kaikki alle tunnin pohtimisella.

Työpajan jälkeen Parkista poistui hämmentyneitä ja oivalluksen saaneita yrittäjiä. Yksinkertainen harjoitus pakotti kaikki perusasioiden äärelle, sinne minne on Veikon sanoin välttämätöntä palata viikko toisensa jälkeen.

Lue lisää Linnan Business Turnajaisista


Kirjoittaja Antti Mikkola on Linnan Kehitys Oy:n yrityspalvelutiimin tiimipäällikkö.
Tutustu Anttiin